B2B

08/15/2017

Prečo pri zatepľovaní použiť polystyrén?

Stiahnite si brožúru o zatepľovaní s polystyrénom.

Prečo pri zatepľovaní použiť polystyrén?

06/30/2016

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (EPS) V TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOCH (ETICS) v nadväznosti na nové protipožiarne predpisy

Je správne a objektívne nasledovné  tvrdenie ? Zavedením požiarnych zábran  použitie EPS  so striedaním s MW prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti. Výhodnejšie je rozhodnúť sa pre celoplošné zateplenie MW.  Je toto tvrdenie správne? Je to tak jednoduché? Ktoré vlastnosti stavebných materiálov sú dôležité? Aké riziká a     úskalia to prináša? Pozrime sa na to odbornejšie…….

EPS v ETICS – protipožiarne predpisy

10/21/2015

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN(EPS) V TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOCH (ETICS)

Je správne a dostačujúce často používané tvrdenie? Jednou z požiadaviek kladených na tepelnoizolačné kontaktné systémy  (ETICS) dodatočnej ochrany obvodových plášťov je, aby čo najviac prepúšťali vodnú paru. Znamená to, že obvodová stena s ETICS potom “dýcha”,

čítajte viac….

EPS v tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS)

08/18/2015

airpop® – celoeurópska jednotná značka pre expandovaný polystyrén

Európski výrobcovia expandovaného polystyrénu (EPS) – základnej suroviny, ktorí sú združení v asociácii Plastics Europe a spracovatelia EPS produktu združení v EUMEPS – Európska asociácia spracovateľov EPS na expandovaný polystyrén zadali známej agentúre Ogilvy and Mather vypracovanie štúdie s cieľom zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu. Celý článok o airpope

Viac informácií na : www.airpop.com

Video o airpope   www.youtoube.com

06/23/2015

Brožúra k 10 výročiu založenia Združenia EPS SR

Brožúra k 10.výročiu založenia Združenia EPS SR

11/29/2014

Obnova budov s využitím expandovaného polystyrénu je kľúčová pre dosiahnutie cieľov EU v oblasti klímy a energie

V priebehu tohto roka sa konala pod záštitou slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu v Bratislave odborná konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb s využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – airpop®.

(Čítajte viac)

05/06/2014

Najnovšie informácie z oblasti tepelných izolácií z expandovaného polystyrénu

Medzi tepelnoizolačné výrobky, ktoré sa používajú na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností patrí aj Expandovaný (penový) polystyrén , ktorý je najrozšírenejším komponentom používaným vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch. EPS na izoláciu budov nadobúda stále väčší význam.

(Čítajte viac)

11/14/2013

Prevodná tabuľka termínov a definícií v zmysle CPR- Nariadenia EÚ č.305/2011 o stavebných výrobkoch

Dňa 1.7.2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie  EÚ č.305/2011 o stavebných výrobkoch- CPR. V tejto súvislosti spracovalo združenie prevodnú tabuľku termínov a definícií, ktoré nahradzujú doteraz zaužívané pojmy viď : Termíny a definície podľa CPR

10/23/2013

Informácia – Spoločnosti POR SH +, a.s. Žilina dňa 13.9.2013 automaticky zaniklo členstvo v Združení EPS SR.

03/14/2012

Smernica pre používanie EPS v stavebníctve

V súvislosti s vydaním novej normy STN 72 7221, časť 2 bola spracovaná Smernica pre používanie
EPS v stavebníctve.Uvedená smernica preirezovo popisuje základné povinnosti pre držiteľov ETA,
projektantov, zhotoviteľov a výrobcov EPS.Uvedená smernica je k dispozícii na stiahnutie:
Smernica pre používanie EPS v stavebníctve