B2B

07/05/2020

Polystyrén – Váš najvhodnejší materiál na zateplenie a izoláciu

Kampaň POLYSTYRÉN.men – Hviezdy tepelnej izolácie bola vytvorená v súlade s myšlienkou: Polystyrén – Váš najvhodnejší materiál na zateplenie a izoláciu 

Táto kampaň –  https://polystyren.men   je vzdelávacou kampaňou Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného  polystyrénu (Združenie EPS SR). Kampaň je odpoveďou na otázky a potreby stavebníkov, ktorí hľadajú vhodnú tepelnú izoláciu pre svoj projekt. Títo ľudia aktívne vyhľadávajú informácie, ktoré im pomôžu s výberom najlepšieho riešenia.

Hlavnými postavami kampane Hviezdy tepelnej izolácie sú personifikácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný a Polystyrén Tvrdý a ich aplikácie v ETICS a v plochých strechách.. Každá z postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polystyrénu.

Hrdinov môžete vidieť a na nasledovných linkoch :

Polystyrén v zatepľovacom systéme (ETICS)

 

Polystyrén Tvrdý na podlahy a ploché strechy

https://polystyren-biely/

https://polystyren vodoodolný

https:// polystyrén tvrdý

10/07/2019

Dobrovoľný záväzok Združenia EPS SR v oblasti recyklácie EPS

Združenie EPS SR sa aktívne snaží o naplnenie dobrovoľného záväzku Európskej asociácie výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorým sa v rámci Stratégie pre plasty dobrovoľne zaviazalo zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Kontrolným bodom má byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS na území jej členských krajín. Združenie EPS SR predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového aj stavebného expandovaného polystyrénu.  Čítaj celý článok

02/01/2018

Aktualizované environmentálne prehlásenie pre tepelné izolácie z expandovaného polystyrénu

Už takmer sedemdesiat rokov sú na trhu výrobky z expandovaného (penového) polystyrénu. Viac ako šesťdesiat rokov sa na budovy používajú izolačné dosky z EPS. Postupne sa zlepšujú a inovujú technológie a aplikačné postupy. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je aj posúdenie trvalej udržateľnosti dosiek EPS, vrátane environmentálnych parametrov a ich využitia po ukončení ich aplikácií. Porovnávacie analýzy izolantov z rôznych perspektív sú nevyhnutným výstupom. Z doterajších výsledkov sú izolanty z EPS hodnotené priaznivo.

Proces posudzovania environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD) vyplýva z povinnosti posúdenia trvalej udržateľnosti podľa nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.Viac sa dočítate tu

02/01/2018

Zdravé a komfortné budovy s EPS

Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je
vhodným materiálom pre mnoho izolačných
aplikácií v budovách ale je tiež obľúbeným
obalovým riešením. EPS prináša rad výhod,
medzi ktoré patria jeho preukázané zdravotné
a bezpečnostné výsledky vo všetkých fázach
jeho životného cyklu, od výroby, používania,
až po koniec jeho životnosti.Viac v brožúre:

Zdrava-a-komfortna-budova

08/15/2017

Prečo pri zatepľovaní použiť polystyrén?

Stiahnite si brožúru o zatepľovaní s polystyrénom.

Prečo pri zatepľovaní použiť polystyrén?

06/30/2016

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (EPS) V TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOCH (ETICS) v nadväznosti na nové protipožiarne predpisy

Je správne a objektívne nasledovné  tvrdenie ? Zavedením požiarnych zábran  použitie EPS  so striedaním s MW prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti. Výhodnejšie je rozhodnúť sa pre celoplošné zateplenie MW.  Je toto tvrdenie správne? Je to tak jednoduché? Ktoré vlastnosti stavebných materiálov sú dôležité? Aké riziká a     úskalia to prináša? Pozrime sa na to odbornejšie…….

EPS v ETICS – protipožiarne predpisy

10/21/2015

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN(EPS) V TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOCH (ETICS)

Je správne a dostačujúce často používané tvrdenie? Jednou z požiadaviek kladených na tepelnoizolačné kontaktné systémy  (ETICS) dodatočnej ochrany obvodových plášťov je, aby čo najviac prepúšťali vodnú paru. Znamená to, že obvodová stena s ETICS potom „dýcha“,

čítajte viac….

EPS v tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS)

08/18/2015

airpop® – celoeurópska jednotná značka pre expandovaný polystyrén

Európski výrobcovia expandovaného polystyrénu (EPS) – základnej suroviny, ktorí sú združení v asociácii Plastics Europe a spracovatelia EPS produktu združení v EUMEPS – Európska asociácia spracovateľov EPS na expandovaný polystyrén zadali známej agentúre Ogilvy and Mather vypracovanie štúdie s cieľom zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu. Celý článok o airpope

Viac informácií na : www.airpop.com

Video o airpope   www.youtoube.com

06/23/2015

Brožúra k 10 výročiu založenia Združenia EPS SR

Brožúra k 10.výročiu založenia Združenia EPS SR

11/29/2014

Obnova budov s využitím expandovaného polystyrénu je kľúčová pre dosiahnutie cieľov EU v oblasti klímy a energie

V priebehu tohto roka sa konala pod záštitou slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu v Bratislave odborná konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb s využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – airpop®.

(Čítajte viac)