B2B

05/06/2014

Najnovšie informácie z oblasti tepelných izolácií z expandovaného polystyrénu

Medzi tepelnoizolačné výrobky, ktoré sa používajú na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností patrí aj Expandovaný (penový) polystyrén , ktorý je najrozšírenejším komponentom používaným vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch. EPS na izoláciu budov nadobúda stále väčší význam.

(Čítajte viac)

11/14/2013

Prevodná tabuľka termínov a definícií v zmysle CPR- Nariadenia EÚ č.305/2011 o stavebných výrobkoch

Dňa 1.7.2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie  EÚ č.305/2011 o stavebných výrobkoch- CPR. V tejto súvislosti spracovalo združenie prevodnú tabuľku termínov a definícií, ktoré nahradzujú doteraz zaužívané pojmy viď : Termíny a definície podľa CPR

10/23/2013

Informácia – Spoločnosti POR SH +, a.s. Žilina dňa 13.9.2013 automaticky zaniklo členstvo v Združení EPS SR.

03/14/2012

Smernica pre používanie EPS v stavebníctve

V súvislosti s vydaním novej normy STN 72 7221, časť 2 bola spracovaná Smernica pre používanie
EPS v stavebníctve.Uvedená smernica preirezovo popisuje základné povinnosti pre držiteľov ETA,
projektantov, zhotoviteľov a výrobcov EPS.Uvedená smernica je k dispozícii na stiahnutie:
Smernica pre používanie EPS v stavebníctve