B2B

03/14/2012

Smernica pre používanie EPS v stavebníctve

V súvislosti s vydaním novej normy STN 72 7221, časť 2 bola spracovaná Smernica pre používanie
EPS v stavebníctve.Uvedená smernica preirezovo popisuje základné povinnosti pre držiteľov ETA,
projektantov, zhotoviteľov a výrobcov EPS.Uvedená smernica je k dispozícii na stiahnutie:
Smernica pre používanie EPS v stavebníctve