Tlačové správy

06/09/2021

Otvorenie nového závodu na recykláciu odpadu z expandovaného polystyrénu z demolácií

V Holandsku sa 16. júna 2021 otvára nový recyklačný závod PolyStyreneLoop, v ktorom sa bude recyklovať stavebný odpad z expandovaného polystyrénu (EPS) z demolácií starších budov. Závod tak umožňuje dať polystyrénu nový život. Viac sa dočítate tu.

05/04/2021

Nová web stránka o správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je znižovať množstvo vzniknutého odpadu a snažiť sa o jeho opätovné použitie či recyklovanie. Aj z tohto dôvodu  vznikla nová web stránka o  spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu – www.recyklujempolystyren.sk, ktorej cieľom je  upriamiť pozornosť širokej verejnosti na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom. Viac o novej stránke sa dočítate tu.

07/30/2020

Technológia PolyStyreneLoop bola ocenená za inovatívnosť

Nová technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie Blue Tulip Award 2020 v kategórii „Klíma“. Cenu dostala za svoj inovatívny prístup k nakladaniu s EPS odpadom z demolácií starších budov. Čítajte viac

06/08/2020

Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

Počas prebiehajúcej koronavírusovej krízy vyzdvihla Európska asociácia
spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj
slovenské Združenie EPS SR, univerzálnosť expandovaného polystyrénu ako
obalového materiálu, ale tiež jeho nepostrádateľnosť v prípade použitia v oblasti
medicíny. Okrem využitia na potravinárske a medicínske účely má EPS široké
uplatnenie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov. Čítajte viac

05/22/2018

Seminár “ Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb“

/Nitra, 18. 5. 2018/ V Nitre sa v polovici mája konal seminár na tému požiarna bezpečnosť stavieb. Odborné podujatie bolo zamerané na to, ako navrhovať vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tak, aby v prípade požiaru nedochádzalo k ujme na ľudskom zdraví alebo živote.  viac

Prezentácie zo seminára sú na tomto linku 

 

06/19/2017

Stanovisko Združenia EPS SR k tragickému požiaru výškovej budovy Grenfell Tower v Londýne

Stanovisko Združenia EPS SR k tragickému požiaru výškovej budovy Grenfell Tower v Londýne

03/24/2016

www.asb.sk 03/2016: Spotreba polystyrénu v Slovenskej republike vzrástla

Spotreba polystyrénu v Slovenskej republike vzrástla medziročne o 5,4 %. V oblasti využitia polystyrénu na stavebné účely však išlo o nárast o 10,8 %. Odborníci predpokladajú, že spotreba polystyrénu porastie aj v roku 2016.Čítajte viac…

02/01/2016

Reality SK 1/2016: Airpop nastupuje

Zavedením jednotnej značky pre expandovaný polystyrén (EPS) pod názvom airpop sa zavŕšila iniciatíva Európskej asociácie spracovateľov EPS. (Čítajte viac)

04/21/2015

Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov

/Bratislava, 21. apríla 2015/– Európska únia sa od roku 2020 chystá významne obmedziť skládkové 
uchovávanie plastového odpadu. S opatreniami na Slovensku treba začať už dnes, a to najmä v 
segmente stavebníctva. „Už teraz musíme pripravovať riešenia zamerané na recykláciu alebo 
energetické využitie použitých plastov, vrátane plastových izolačných materiálov,“ 
vyzýva Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. (Čítajte viac)
03/24/2015

Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

/Nitra, 24. 3. 2015/  Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov zvýšil o 15 %.
(Čítajte viac)