Konferencie a semináre

03/16/2018

Pozvánka na odborný seminár

Združenie EPSSR v spolupráci s SKSI a SKA zorganizovali odborný seminárV yužitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb.

Cieľom odborného seminára bolo sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Seminár sa konal 16. 5. 2018 v Agroinštitúte v Nitre na Akademickej 952/4.  Účasť na seminári bola bezplatná. Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby. Účastníkom seminára bude odovzdané potvrdenie o účasti.   Pozvanka a prihláška na seminár 16.5.2018

Prezentácie zo seminára nájdete na tomto linku

11/16/2017

Medzinárodná konferencia o použití EPS v zemných aplikáciách

V dňoch 09-11.05.2018  sa uskutoční 5.Medzinárodná konferencia o použití EPS v zemných aplikáciách

Miesto konania : Kyrenia, Severný Cyprus

Viac informácií tu

02/03/2014

CONECO 2014 INCHEBA EXPO Bratislava

Veľtržné podujatie CONECO/RACIOENERGIA spolu s rozšíreným segmentom Energetiky sa bude venovať aktuálnym otázkam stavebníctva vo svojom ďalšom ročníku v termíne 26. – 29. 3. 2014.

03/02/2013

EUMEPS Master Class „EPS in ETICS“

V dňoch  18-19.3.2013 vo Viedni  sa organizuje – Medzinárodná konferencia EUMEPS Master Class -“ EPS v ETICS“.

 

Základné témy konferencie sú:
–          Trendy trhu s ETICS
–          Úloha architektov v navrhovaní ETICS
–          Environmentálne aspekty, týkajúce sa ETICS
–          Použitie EPD v ETICS
–          ETICS a CPR
–          Kritériá kvality EPS v ETIC
Bližšie informácie- EUMEPS Master Class  EPS in  ETICS
03/01/2013

20. medzinárodná konferencia NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY PRE OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV

Dňa   10.4.2013 sa uskutoční v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a.s   20. medzinárodná konferencia  NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY PRE OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV, ktorá  bude sprievodným podujatím  34. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2013. Čítajte  viac

09/15/2012

Medzinárodná konferencia VDI particle foam

V Berlíne sa v dňoch 27-29.11.2012 uskutoční Medzinárodná konferencia VDI particle foam, ktorej spoluorganizátorom je aj EUMEPS ( Európske združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu)

03/14/2012

Dvadsať rokov zatepľovania na Slovensku

28.3.2012  v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.   –   19. medzinárodná konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb  Bližšie informácie