Už takmer sedemdesiat rokov sú na trhu výrobky z expandovaného (penového) polystyrénu. Viac ako šesťdesiat rokov sa na budovy používajú izolačné dosky z EPS. Postupne sa zlepšujú a inovujú technológie a aplikačné postupy. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je aj posúdenie trvalej udržateľnosti dosiek EPS, vrátane environmentálnych parametrov a ich využitia po ukončení ich aplikácií. Porovnávacie analýzy izolantov z rôznych perspektív sú nevyhnutným výstupom. Z doterajších výsledkov sú izolanty z EPS hodnotené priaznivo.

Proces posudzovania environmentálnych vyhlásení o výrobkoch (EPD) vyplýva z povinnosti posúdenia trvalej udržateľnosti podľa nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.Viac sa dočítate tu