Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je
vhodným materiálom pre mnoho izolačných
aplikácií v budovách ale je tiež obľúbeným
obalovým riešením. EPS prináša rad výhod,
medzi ktoré patria jeho preukázané zdravotné
a bezpečnostné výsledky vo všetkých fázach
jeho životného cyklu, od výroby, používania,
až po koniec jeho životnosti.Viac v brožúre:

Zdrava-a-komfortna-budova