Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme  možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného  polystyrénu v ETICS  sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní  s inými.Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy, v Slovenskej republike . Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.šenia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa  použitý materiál  neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti  je však dôležité dbať na to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré musia byť zhotovené z minerálnej vlny.

Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť  s odborníkmi aj ohľadne  riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumentácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvodom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože Vás to pripraví  o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú.Viac