Združenie výrobcov a spracovateľov polystyrénu (Združenie EPS SR) v novej kampani „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie„ hravou formou upozorňuje na výhody tohto tepelnoizolačného materiálu.

Združenie EPS SR spustilo edukatívnu kampaň, ktorá má za cieľ upozorniť širokú verejnosť na výhody, ktoré expandovaný polystyrén prináša na stavbu. „Veríme, že sa nám v hravej kampani podarilo zlúčiť viaceré aspekty tak, aby správne zafungovala a oslovila stavebníkov, ktorí sa rozhodujú, aký materiál použijú na zateplenie svojej stavby,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Kampaň „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ vznikla na základe podnetov a otázok stavebníkov. Pri zvažovaní výberu vhodnej tepelnej izolácie im poslúžia informácie uvedené na špecializovanej stránke www.polystyren.men.

Hviezdy tepelnej izolácie

Hlavnými postavami kampane „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ sú štyri personifikácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný a Polystyrén Tvrdý. Každá z postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polystyrénu. Hrdinovia sa predstavujú v troch krátkych animovaných videách.

Hrdinov „Polystyrén men“ môžete vidieť a počuť na sociálnych sieťach YouTube a Facebook, na špecializovanej stránke, v online a tlačených médiách so zameraním na stavebníctvo a bývanie.

www.polystyren.men