Počas prebiehajúcej koronavírusovej krízy vyzdvihla Európska asociácia
spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj
slovenské Združenie EPS SR, univerzálnosť expandovaného polystyrénu ako
obalového materiálu, ale tiež jeho nepostrádateľnosť v prípade použitia v oblasti
medicíny. Okrem využitia na potravinárske a medicínske účely má EPS široké
uplatnenie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov. Čítajte viac