Expandovaný polystyrén (EPS) má v stavebníctve už dlhé roky pevné miesto a široké možnosti uplatnenia. Tento materiál disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým ho možno efektívne použiť na fasádach, strechách, podlahách či v základoch budov. Môže významne prispieť  k vytváraniu zdravotne vhodného vnútorného prostredia z hľadiska teplotných a vlhkostných podmienok pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov, a tým aj k znižovaniu emisií škodlivín dostávajúcich sa do ovzdušia. Viac si prečítajte tu.