Výroba EPS

Technológia spracovania EPS pozostáva z troch základných krokov:

  • Prvý krok  – predpeňovaniev základnom polyméry sa pôsobením prehriatej vodnej pary  v predpeňovacom zariadení  iniciuje nadúvadlo, čo spôsobí zväčšenie objemu perličiek  základného polyméru o 20 až 50 % oproti svojmu pôvodnému objemu. Objemová hmotnosť sa spravidla pohybuje medzi 10 až 30 kg/m3 .Predpeňovanie má mimoriadny vplyv na väčšinu vlastností konečného výrobku.
  • Druhý krok  –  stabilizácia resp. zrenie – perličky z predpeňovadla sa presúvajú do zrecích zásobníkov z perforovanej tkaniny. V zásobníkoch dochádza k stabilizácii a spevneniu štruktúry perličiek. Doba zrenia závisí od výšky objemovej hmotnosti a druhu spracovávanej suroviny. Pohybuje sa cca od 12 do 72 hodín.
  • Tretí krok – vypeňovanie. Stabilizované perličky sa môžu ďalej spracovávať rôznymi spôsobmi:

– výroba blokov – pomocou pneudopravy sa perly prepravia do blokovej formy, kde sa pôsobením pary, tlaku a za určitý čas zvaria do tvaru formy – bloku. Blok sa po vybratí z formy musí stabilizovať v závislosti od objemovej hmotnosti. Čím vyššia obj. hmotnosť, tým dlhší čas stabilizácie.

– výroba tvaroviek – výroba jednotlivých tvaroviek prebieha v tvarovkových automatoch na rôzne tvary a veľkosti (dosky perimetrické, soklové, obaly, tvarovky pre stratené debnenie a pod.) podobným spôsobom ako pri výrobe blokov;

Stabilizované EPS bloky sa následne režú odporovými drôtmi na dosky rôznych rozmerov, prípadne na kontúrovacej píle aj do rôznych tvarov (prírezy, spádove dielce a pod.).