Európski výrobcovia obalov z EPS

Európsky priemysel obalov z EPS  zahŕňa výrobcov suroviny (expandovaného polystyrénu), spracovateľov EPS a výrobcov strojno technologického zariadenia.

V tomto sektore bol v západnej Európe dosiahnutý celkový obrat okolo 700 miliónov € a zamestnával 8000 pracovníkov. V západnej Európe je okolo 280 spracovateľských firiem so 400 výrobnými jednotkami a celkovo 10 výrobcov suroviny.

Európski výrobcovia EPS obalov