Aplikácie

Viac ako 50 rokov sa preukazuje účinnosť EPS v mnohých obalových aplikáciách, ktoré používa množstvo odvetví, výrobcov spotrebných predmetov a katalógových zasielateľských spololočností. Ľahký EPS je ideálny na obalové aplikácie pre svoje fyzikálne vlastnosti, najmä schopnosť tlmiť nárazy, rozmerovej stabilite i odolnosti proti teplu a vlhku.

Vnútorný obal, vytvarovaný podľa potreby z EPS, je vysoko účinný pri ochrane citlivých elektronických súčiastok, spotrebných výrobkov a kancelárskeho zariadenia. Jeho tvárnosť umožňuje, aby časti vnútorného obalu udržiavali výrobky presne na svojom mieste. Vysoké izolačné vlastnosti a odolnosť proti vlhkosti urobili z EPS zaujimavú voľbu na balenie potravín, v lekárstve a farmaceutickom priemysle. EPS sa tiež používa na ochranu množstva iných výrobkov, ktoré sa používajú na ďalšiu montáž, pri internej distribúcii, skladovaní či pri dodávkach ku konečnému spotrebiteľovi.

Pretože EPS sa môže vytvarovať v podstate do ľubovoľného tvaru alebo veľkosti, je vhodný pre automatické výrobné linky. Koncové viečka, bočnice a iné kusy vnútorného obalu z EPS sa dajú upraviť tak, aby plnili potreby automatických integrovaných výrobných systémov. Časti vnútorných obalov z EPS sa dajú rýchlo a účinne uložiť na svoje miesto pomocou automatických postupov v priebehu procesu montáže obalu.

Hlavnou výhodou EPS je jeho recyklovateľnosť. EPS je možné prepracovať a vytvarovať do nových obalových výrobkov alebo použiť do stavebných výrobkov. Programy recyklovania EPS sa už realizovali vo viacerých krajinách sveta.