Environmentálne vyhlásenie o výrobkoch (EPD)

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) je jedným z dobrovoľných nástrojov politiky životného prostredia.

Je možné, že EPD sa v budúcnosti stane jednou zo záväzných podmienok na posudzovanie udržateľnosti stavebných výrobkov, prípadne budov.                                                   EUMEPS -Európska asociácia spracovateľov EPS nadviazala na iniciatívu Nemeckej asociácie výrobcov a spracovateľov, ktorá  zadala spracovanie EPS pre tri kategórie izolácií EPS  EUMEPS  zadala spracovanie tzv. sektorového EPD podľa ISO 14025 pre 7 typov izolácií EPS s rôznymi objemovými hmotnosťami s vlastnosťami podľa EN 13163. Majiteľom EPD pre 7 typov izolačných EPS dosiek je  EUMEPS so sídlom v Bruseli. Členom tejto asociácie je aj Združenie EPS SR so sídlom v Nitre a EPD je platné i pre jeho členov.

Výsledkom sú nižšie uvedené EPD, ktoré sú založené na:

1)      PCR – Product Category Rules z marca 2016 – predpísané kritéria pre EPS izolácie
2)      Deklarované hodnoty sú prepočítané na 1 m3 izolácie a na 1 m2 s R-hodnotou 1.
3)      Držiteľ programu ECO (Nemecko)
4)      Spracovateľ EPD – Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
5)      Držiteľ prehlásenia – EUMEPS a jeho členovia
6)      Vydanie EPD: 20.4.2017
7)      Platnosť EPD: 19.04.2022
8)      Životný cyklus bol posúdený od základných surovín, tj. od styrén – monoméru a ďalších potrebných surovín,
cez dopravu ku spracovateľom.
9)      Posudzované boli výrobné dáta od 21 spracovateľov EPS a následná preprava izolácií na stavbu.
10)    Ďalšími posudzovanými časťami životného cyklu sú aplikácie na stavbe, vrátane životnosti.
11)    Konečná fáza využití EPS izolácií z demolácií stavieb bola posudzovaná vo dvoch variantoch, a to 100 %
spálenia,  resp. – 100 % ukladania na skládky.

Pre každý typ zo 7 izolácií (viď nižšie) platí samostatný 8 stránkový materiál. Ide o tieto EPS izolácie:

          EPS biely 15 kg/m3 (rezané)  – EPD-EUM-20160269-IBG1-EN    EPD_EUM_20160269_IBG1_SJ
          – EPS biely 20 kg/m3 (rezané)  EPD-EUM-20160270-IBG1-EN   EPD_EUM_20160270_IBG1_SJ
          – EPS biely 25 kg/m3 (rezané)  – EPD-EUM-20160275-IBG1-EN   EPD_EUM_20160275_IBG1_SJ
          – EPS biely 30 kg/m3 (rezané)  –EPD-EUM-20160272-IBG1-EN    EPD_EUM_20160272_IBG1_SJ
          – EPS biely 25 kg/m3 (tvarovka)- EPD-EUM-20160271-IBG1-EN   EPD_EUM_20160271_IBG1_SJ
          – EPS sivý  15 kg/m3 ( rezané) – EPD-EUM-20160273-IBG1-EN    EPD_EUM_20160273_IBG1_SJ
          – EPS sivý  20 kg/m3 ( rezané) – EPD-EUM-20160274-IBG1-EN    EPD_EUM_20160274_IBG1_SJ
          – EPS bez retardéru horenia  20 kg/m3 (región Škandinávia)  EPD-EPS-20130077-CBG1-EN
          – EPS bez retardéru horenia  25 kg/m3 (región Škandinávia)  EPD-EPS-20130078-CBG1-EN
 

           Izolačná praxč 4_EPD pre tepelené izolácie z EPS, aktualizovaná, 2017       

 

 AKTUALIZOVANÉ EPD PRE TEPELNÉ IZOLÁCIE Z EPS

Zdroj : EUMEPS, 2017;  Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR

One Response to “Environmentálne vyhlásenie o výrobkoch (EPD)”