Dôležité linky

www.eumeps.org – Európske združenie výrobcov a spracovateľov EPS
www.polystyreneloop.org – nezisková organizácia Družstvo PolystyreneLoop
www.epspackaging.org – Európske združenie pre obaly z EPS
www.epscr.cz – Sdružení EPS ČR
www.zpzb.sk – Združenie pre zatepľovanie budov
www.sasdars.sk  – Slovenská asociácia stavebných dozorov
www.modernbuildingalliance.eu – Združenie asociácií a spoločností zastupujúcich odvetvie plastov v stavebníctve
www.keycommunications.sk – Komunikačná agentúra
www.czb.cz – Cech pro zateplování budov
www.obnova-domov.sk– Združenie pre podporu obnovy bytových domov
www.plasticseurope.com
www.globalinsulation.com