Dôležité linky

www.eumeps.org – Európske združenie pre EPS

www.epspackaging.org – Európske združenie pre obaly z EPS

www.epscr.cz – Sdružení EPS ČR

www.zpzb.sk – Združenie pre zateplovanie budov
www.sasdars.sk  – Slovenská asociácia stavebných dozorov

www.akotorobia.sk – Projekt Ako to robia inde
http://www.bezpecny-domov.sk  Projekt Bezpečný domov

www.keycommunications.sk – Komunikačná agentúra

www.czb.cz – Cech pro zateplování budov

www.obnova-domov.sk- Združenie pre podporu obnovy bytových domov
www.plasticseurope.com
www.globalinsulation.com