O EPS

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelno a zvukovo izolačným materiálom.                     Izolačné dosky z bieleho               alebo sivého EPS              

si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály.Spôsobili to najmä jeho charakteristické vlastnosti, akými sú:

  • vynikajúce izolačné vlastnosti,
  • nízka objemová hmotnosť,
  • jednoduchá a bezpečná manipulácia,
  • šetrnosť k životnému prostrediu,
  • zvýšená požiarna odolnosť

Pre získanie ďalších informácií môžete navštíviť  sekciu Dokumenty