Technické listy

EUMEPS, Asociácia európskych výrobcov EPS, vydala sériu informačných letákov – technických listov, ktoré sme so súhlasom preložili a prispôsobili na podmienky v SR. V týchto Technických  listoch sú  aktuálne témy o vlastnostiach výrobku a jeho aplikáciách , ktoré sú riešené jednoducho a výstižne.
Zoznam všetkých Technických listov na stiahnutie je tu: Technické listy k 03 2020
 
EPS je :

 

money_saver

  Úsporný

 

EPS je nákladovo efektívny 
EPS je trvanlivý
ETICS s použitím EPS
ETICS majú dlhú životnosť
 
 
comfort_cover

 Vhodný na izoláciu

 

EPS je rovnako paro-priepustný ako drevo
EPS na stavebné účely je samozhášavý
EPS nepredstavuje zdravotné riziko
EPS pomáha pri prevencii proti plesni
Styrén – základný materiál na výrobu EPS
EPS sa môže používať aj v interiéroch
 
 
problem_solver

 Vhodný na jednoduché použitie

 

EPS má vynikajúce mechanické vlastnosti
EPS ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti
ETICS je zároveň architektonickým dizajnovým prvkom
 
                                                                                                                                                                           

 Udržateľný a bezpečný pre zdravie a ŽP  green

 

 

EPS šetrí cennú energiu
EPS chráni vzácne nerastné zdroje
EPS má vynikajúce eko-vlastnosti
Proces výroby je energeticky úsporný
 

EPS odpady

EPS je_100 % recyklovateľný
Mechanická recyklácia EPS odpadu
Fyzikálna recyklácia EPS odpadu
Energetické využitie EPS odpadu
Skládkovanie EPS odpadu
 
Dekonštrukcia ETICS
ETICS a vplyv rias
 
protective

 Bezpečný

 

EPS je materiál, s ktorým sa ľahko a príjemne pracuje
EPS neprodukuje environmentálne škodlivé plyny pre životné prostredie
Polymeric retardér horenia
Retardér horenia HBCDD
Predpisy týkajúce sa HBCD v EPS izolácii
Štatistiky požiarov v domoch
Porovnanie plynov vznikajúcich pri spaľovaní
ETICS nepredstavuje nebezpečenstvo požiaru