Vlastnosti EPS

Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén (EPS – Expanded PolyStyren) sa expanduje pôsobením vodnej pary a nadúvadla. Existujú aj iné typy polystyrénov, ktoré sa s EPS často zamieňajú, napríklad XPS (extrudovaný vytláčaný polystyrén), ktorý sa používa iba v stavebníctve, alebo PSP (polystyrénový papier), ktorý našiel uplatnenie pri výrobe podnosov na balenie potravín.

Sivý EPS je nová generácia stavebného izolačného materiálu. Výrazne lepšie izolačné vlastnosti dosiahuje pridaním absorbéru infračerveného žiarenia (napr. grafitových častíc) do základnej matrice penového polystyrénu. Dochádza tým k odrazu tepelného žiarenia späť ku zdroju a k ďalšej úspore energie.

Použitie EPS:
  • EPS ako stavebný materiál,
  • EPS pri balení,
  • EPS  v iných oblastiach

Použitie EPS v stavebníctve je rôznorodé.  Uplatňuje sa  na väčšine stavieb – vo verejných alebo súkromných budovách, rodinných domoch, nebytových alebo dopravných stavbách. Zásluhou svojich vlastností je ideálnym materiálom na vzdušné výplne, izolácie, dekoračné alebo tvarovacie prvky, ako aj na ľahké výplne vozoviek na uľahčenie drenáže.

EPS je osvedčeným tepelno a zvukovo izolačným materiálom. Izolačné dosky si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie tepelnoizolačné materiály, vďaka svojim vlastnostiam akými sú:

 

výborné tepelnoizolačné vlastnosti – penový polystyrén je výbornou tepelnou ochranou. Je to dané jeho jemnou  bunkovou štruktúrou pozostávajúcou z množstva uzavretých buniek guľatého tvaru, ktoré obsahujú vzduch;

vysoká pevnosť v tlaku – zabezpečuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu, tiež umožňuje jeho použitie na terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod.;

bodová zaťažiteľnosť – napríklad na plochých strechách;

 nízka hmotnosť EPS – zníženie zaťaženia nosnej konštrukcie, nákladov na transport; ľahko sa s nimi manipuluje;

veľmi nízka nasiakavosť – výhodná predovšetkým pri aplikácii tepelných izolácii za zhoršených klimatických podmienok a pri pôsobení vlhkosti;

 

zdravotná neškodnosť – pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky, (EPS je určený aj na styk s potravinami, ako obal);

 

požiarne vlastnosti – Dnes  sa výhradne používa  samozhášavé prevedenie. EPS sa vždy používa pod ochranné krycie vrstvy. Skúsenosti z praxe a zrealizované skúšky ukazujú, že kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS s EPS spĺňajú náročné požiarne požiadavky;

paropriepustnosť – EPS patrí k stredne priepustným materiálom z hľadiska  paropriepusnosti, čo je výhodné predovšetkým pri nevetraných konštrukciách;

biologická neutrálnosť – dlhodobé skúsenosti s aplikáciami v priamom styku so zeminou potvrdzujú zachovanie dôležitých vlastností počas celej životnosti stavby;

Pre získanie ďalších informácií môžete navštíviť sekciu Dokumenty