Odborné prezentácie

2016

Vonkajšie tepelnoizolačné systémy a požiarna bezpečnosť. Základy a rámcové podmienky
Dipl.-Phys.I.Kotthoff
Požiadavky na fasády-orovnanie s európskymi krajnami, konferencia 2016. Llund

2013

Poznatky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ETICS v krajinách EÚ a východiská pre SR

2011

Zkušenosti s požárními předpisy pro zateplovaní systémy v Rakousku
Dipl.Ing. Gerhard Greßlehner (Hasičský sbor města Linz)
Nové požární předpisy pro zateplovaní systémy v ČR
Mjr.I.Nohová (TNK č.27)
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR
Ing.Š.Rástocký (FIRES s.r.o.),
Informácia o navrhovanej vyhláške MV SR, o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosťpri zmene stavieb, zmene užívania stavieb a užívania stavieb.
pplk. Ing. J. Cincula ( HaZZ  SR)
Nové zkušební normy pro zateplovací systémy v ČR
Ing.J.Dufek (PAVUS,a.s.)
Nové zkušební normy pre zatepľovacie systémy v SR
Ing.J.Akuratný (FIRES s.r.o.)
Nové konštrukčné riešenia zatepľovacích systémov a výsledky požiarnych skúšok v SR
Prof.Ing.Z.Sternová , PhD.(TSÚS, n.o., ZPZ SR)
 
Nová konstrukční řešení zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR
Ing.M.Machatka,CSc.( CZB ČR )
Představení nové příručky pro navrhování a posuzování zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti
Ing.P.Rydlo (Sdružení EPS ČR)
Požiarna bezpečnosť pri používaní EPS v Európskej perspektíve
Edmar Meuwissen, EUMEPS Brusel
Skúšanie stavebných výrobkov
Ing.Juraj Mlynarčík
Prečo zateplovat novostavby
Rigips, Saint Gobain
 
2008
Zateplovanie budov kontaktnými zatepľovacími systémami a požiarna bezpečnosť.doc
Ing. Štefan Rástocký
 
 
2007
Vývoj európskych skúšobných noriem vydaných CEN/TC127 na skúšanie požiarnych vlastnosti stavebných výrobkov.doc
Ing. Štefan Rástocký.19.11.2007
 
 

2006
Polystyrén- Expanzia do budúcnosti
Steven Long, EUMEPS, Global Insulation
Súčastný stav používania EPS v kontaktných zatepľovacích systémoch na Slovensku
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Smolenice, 21.06.2006
 
Požiadavky na kvalitu EPS v kontaktných tepelnoizolačných systémoch
Doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.
Smolenice, 21.06.2006
 
TACKLING CLIMATE CHANGE COST-EFFECTIVELY,   Understanding what is truly cost-effective