Izolačné praxe

 

Izolačná prax č.1 – Vlastnosti EPS. EPS pre tepelnú a zvukovú izoláciu
Izolačná prax č.2 - Expandovaný polystyrén (EPS) ako izolácia v ETICS
Izolačná prax č.4 – Environmentálne prehlásenie ( EPD) o EPS izoláciách
Izolačná prax č.5 – Využitie odpadov s dôrazom na ETICS