Odborné prezentácie z požiarnických konferencií

2016

Požiadavky-na-fasády-porovnanie-s-európskymi-krajnami-konferencia-2016.-Llund
Róbert Leško and Martin Lopušniak
Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Physics,
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovak republic
Czech-Fire-Forum-03-2016-CZ-JPA
Dipl.-Phys. I. Kotthoff

2013

Poznatky-a-požiadavky-na-protipožiarnu-bezpečnosť-ETICS-v-krajinách-EÚ-a-východiská-pre-SR
Ing. Anton Novotný, Občianske združenie – Združenie pre zatepľovanie budov
Seminár APPO Blatné 7. a 8. februára 2013

Prezentácie z Požiarnej konferencie v Zlíne, dňa 26-27.1.2011

Zkušenosti s požárními předpisy pro zateplovaní systémy v Rakousku
Dipl.Ing. Gerhard Greßlehner (Hasičský sbor města Linz)
Nové požární předpisy pro zateplovaní systémy v ČR
Mjr.I.Nohová (TNK č.27)
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR
Ing.Š.Rástocký (FIRES s.r.o.),
Informácia o navrhovanej vyhláške MV SR, o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosťpri zmene stavieb, zmene užívania stavieb a užívania stavieb.
pplk. Ing. J. Cincula ( HaZZ  SR)
Nové zkušební normy pro zateplovací systémy v ČR
Ing.J.Dufek (PAVUS,a.s.)
Nové zkušební normy pre zatepľovacie systémy v SR
Ing.J.Akuratný (FIRES s.r.o.)
Nové konštrukčné riešenia zatepľovacích systémov a výsledky požiarnych skúšok v SR
Prof.Ing.Z.Sternová , PhD.(TSÚS, n.o., ZPZ SR)
 
Nová konstrukční řešení zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR
Ing.M.Machatka,CSc.( CZB ČR )
Představení nové příručky pro navrhování a posuzování zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti
Ing.P.Rydlo (Sdružení EPS ČR)
 

 

 

 

Prezentácie z Požiarnej konferencie v Gerlachove dňa 13.6.2008 – Reakcia stavebných výrobkov na oheň

Požiarna bezpečnosť pri používaní EPS v Európskej perspektíve
Edmar Meuwissen, EUMEPS Brusel

Skúšanie stavebných výrobkov
Ing.Juraj Mlynarčík