Ciele združenia sú:


  • propagácia používania expandovaného polystyrénu ( EPS)
  • odborná prednášková a vzdelávacia činnosť
  • výskumno–vývojová činnosť
  • ochrana zdravia ľudí
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti
  • aktívna účasť v domácich a v európskych inštitúciách, zaoberajúcich sa používaním EPS
  • podporovať zvyšovanie kvality EPS, ako i systémov na báze EPS a to najmä pri úsporách energie
  • činnosť na ochranu spotrebiteľa

O Združení

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Predsedom združenia je: Ing. Marta Strapková

O expandovanom polystyréne EPS vieme všetko

Sme experti na polystyrén

Vyjadrenia našich členov o

EPS SR

Aktuality z EPS SR

Tlačové správy

20.06.2022

Chcete bývať udržateľne? K šetreniu energií pomôže vonkajšia izolácia

Ako dokáže pomôcť vonkajšia izolácia bývať udržateľne? Existujú dve odpovede na túto otázku. Z hľadiska jednotlivca ide o využitie expandovanéh...

23.05.2022

Zateplite svoj rodinný dom lacnejšie vďaka štátnej dotácii

Štát v priebehu najbližších štyroch rokov plánuje podporiť obnovu 30-tisíc rodinných domov na Slovensku. Súčasťou Plánu obnovy a od...

15.03.2022

6 najčastejších nepravdivých mýtov o zatepľovaní s polystyrénom

Aj keď si veľa ľudí uvedomuje výhody zateplenia svojho domu, stále môžeme počuť o nepravdivých mýtoch, ktoré o ňom kolujú. Obnova domu, vrátane zate...

Novinky z EPS SR

Články

20.06.2022

Polystyrén ako udržateľný materiál

Jednou zo slabých stránok stavebnej činnosti je veľké množstvo produkovaného odpadu. To sa týka aj procesu zatepľovania budov a v rámci neho vznikaj...

20.06.2022

Nová webová stránka Združenia EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) spustilo na konci minulého roka do prevád...

20.06.2022

Šesť mýtov o zatepľovaní s využitím polystyrénu

Stále sa stretávame s rôznymi nepravdivými informáciami a mýtmi, ktoré kolujú o zatepľovaní. Pritom obnova domu spolu so zateplením a výmenou okien...

Významní členovia Združenia EPS SR

Odporúčame týchto členov