4 ekootázky o polystyréne

4 ekootázky o polystyréne

Znižovanie spotreby energie je dnes dôležitejšie
ako kedykoľvek predtým a šetriť nám pomáha aj
expandovaný polystyrén, ktorý sa používa na zateplenie budov. Rovnako dôležité sú však aj udržateľné postupy pri výstavbe. Ako je na tom polystyrén z tohto pohľadu?

RECYKLOVANIE
je šikovný spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a zároveň efektívne využiť zdroje. Európska asociácia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa preto zaviazala, že do roku 2030 zaistí úplné opätovné využitie tohto materiálu. Členom EUMEPS je aj slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov EPS, ktorého cieľom je recyklovať v roku
2025 na Slovensku viac ako polovicu odpadov z EPS. Dnes sa ich u nás spracuje približne 30 %

Dá sa EPS recyklovať?

Nielen klimatická situácia, ale aj stúpajúce ceny energií a stavebných materiálov nás nútia premýšľať pri výstavbe nad ekologickými a zároveň efektívnymi riešeniami. Patrí k nim aj recyklovanie, ktorým sa vlastne „zabijú dve muchy jednou ranou“ – zníži sa množstvo odpadu, ktorého pri stavebnej činnosti vzniká neúrekom, a zároveň sa zdroje využijú naozaj efektívne. I keď o tom mnohí nevedia, 100-percentne recyklovateľné sú aj tepelno-izolačné dosky z expandovaného polystyrénu (EPS). A to nielen zvyšky zo zatepľovania, ale aj odpad EPS zo starších budov. Donedávna to tak nebolo, no dnes sa už dá zužitkovať aj materiál pochádzajúci z demolácií. Pôvodne bola totiž problémom látka HBCD, ktorá sa v minulosti
používala ako retardér horenia (v súčasnosti ho už nahradil nový ekologický polyFlame retardant). Nová technológia, za ktorú vedci z nemeckého Fraunhoferovho inštitútu získali v roku 2021
prestížne ocenenie za inovatívnosť, umožňuje recyklovať práve dosky s obsahom HBCD a získať zo starších materiálov nielen očistený polystyrén vhodný na opätovné spracovanie, ale aj bróm z pôvodného retardéra horenia. A pred rokom otvorili v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop v Terneuzene v Holandsku aj prvý recyklačný závod tohto druhu.

Kto sa má postarať o odpad?

Je to úloha pôvodcu odpadu, teda buď investora, alebo stavebnej firmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. I keď triedenie a recyklácia odpadového EPS zo zatepľovania u nás nie sú momentálne povinné, neznamená to, že sa nerealizuje a že využitie tohto odpadu nie je dôležité.

Kam s ním?
Pre všetky druhy odpadu z EPS u nás
existuje systém zberu a recyklácie. Povedomie
o možnostiach recyklácie polystyrénu je však stále
dosť nízke a výsledkom je jeho umiestnenie do
nesprávneho odpadu. Kam teda patrí?
Odrezky a zvyšky EPS zo zatepľovania

 • môžete odniesť do zberného dvora,
 • dajú sa vhodiť do špeciálnych nádob na neznečistené zvyšky EPS, ktoré nájdete pred niektorými stavebninami (odtiaľ si ich odvezie výrobca na ďalšie spracovanie),
 • po dohode s recyklátorom ich môžete zaniesť do jeho prevádzky,
 • čistý EPS odpad odoberajú po dohode recyklátori a niektorí výrobcovia aj priamo zo stavby.

  Polystyrénové dosky z demolácií starších stavieb obsahujú retardér horenia HBCD, preto ich nemožno odniesť do zberného dvora a recyklovať klasickým spôsobom. Na Slovensku sa v súčasnosti nerecyklujú, pretože u nás nie sú dostupné potrebné technológie. Po úspešnom spustení závodu v Holandsku sa však plánuje výstavba prevádzky na spracovanie tohto druhu odpadu aj v blízkosti Slovenska.

Ako sa využíva recyklát?

Z polystyrénových dosiek sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako je betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení sa polystyrén podrví a podľa stupňa predchádzajúceho znečistenia sa ďalej využíva na rôzne účely:

 • v prvom rade pri výrobe nových tepelnoizolačných dosiek – odpadový stavebný EPS sa môže v určitom množstve pridať do nového výrobku bez zníženia výslednej kvality,
 • ako prímes do iných stavebných materiálov – mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod.,
 • na výrobu kulís a dekorácií, v reklamnom i nábytkárskom priemysle (napr. ako prídavok k náplni do sedacích vakov),
 • ako prímes pri výrobe keramiky,
 • ako prímes na prevzdušnenie pôdy.

DOBRE VEDIEŤ
Odpad z EPS , ktorý vzniká v rámci stavebnej činnosti, nepatrí ani do žltých kontajnerov, ani do komunálneho odpadu – v takom prípade totiž nebude správne zrecyklovaný. Mapu zberných miest, ďalšie dôležité
kontakty a všetky potrebné informácie o triedení EPS nájdete na stránke www.recyklujempolystyren.sk.

Uverejnené v časopise Môj dom 8/22