EPS – eko materiál budúcnosti spĺňajúci aj požiadavky na domy v energetickej triede A0

EPS – eko materiál budúcnosti spĺňajúci aj požiadavky na domy v energetickej triede A0

Od 1. januára 2021 by sa mali stavať budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a byť zaradené do energetickej triedy A0. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie možno v budovách dosiahnuť efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti. Viac tu.