Fasáda a strecha stavby bez zaťaženia vďaka expandovanému polystyrénu

Fasáda a strecha stavby bez zaťaženia vďaka expandovanému polystyrénu

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) významne eliminuje úniky tepla počas zimy a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou v lete. Použitie expandovaného polystyrénu v ETICS nezaťažuje fasádu ani strešnú konštrukciu a je preto ideálnym riešením pre zateplenie obnovovaných objektov.

Využitie expandovaného polystyrénu (EPS) pri zatepľovaní prináša niekoľko výhod: Má priaznivý vplyv nielen na komfort bývania, ale aj na zníženie účtov za energiu. Nižšia hmotnosť EPS je neoceniteľná pri obnove bytového fondu, aj pri výstavbe nových budov s takmer nulovou potrebou energie, v ktorých sa vyžaduje materiál s väčšou hrúbkou.

Zateplenie s využitím ľahkého a odolného materiálu

Expandovaný polystyrén patrí k ľahkým tepelnoizolačným materiálom a používa sa pri aplikáciách, kde je výhodou menšia objemová hmotnosť pri vyššej pevnosti a nižšej nasiakavosti. Dlhodobé úspešné používanie tepelných izolácií z EPS na celom svete dokázalo, že výborné vlastnosti tohto materiálu možno využiť v rôznych stavebných konštrukciách. Jeho nízku hmotnosť spôsobuje aj fakt, že ho tvorí až 98 % vzduchu. Napriek tomu však ide o veľmi pevný materiál. Obstojí aj v náročných klimatických podmienkach, je odolný proti silnému vetru i dažďu. Na rozdiel od iných materiálov nemá na tepelnoizolačné vlastnosti expandovaného polystyrénu vplyv vlhkosť. Má tiež dobré mechanické vlastnosti, ktoré zaručujú jeho odolnosť proti vonkajším tlakom a nárazom.

Sivý EPS s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pri zatepľovaní fasád či striech bytových domov s použitím expandovaného polystyrénu sa preferuje biely EPS. Výrazne lepšie izolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke však možno dosiahnuť so sivým (grafitovým) polystyrénom. Ten obsahuje grafitové častice, ktoré sa pridávajú v procese výroby a zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti polystyrénu pri rovnakej hrúbke, ako má biely EPS, približne o 20 %.

Uverejnené v časopise Správa budov 01/2022