Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu majú nové označenie

Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu majú nové označenie

Od 1. apríla 2016 platí Zmena Z1 k STN 727221-2, na základe ktorej dochádza k zmene farebného značenia izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS). Dosky z EPS sa novým spôsobom označujú z dôvodu zmeny používaného retardéra horenia v základnej surovine na výrobu polystyrénu. Jednoduchšie označovanie typov EPS zároveň odráža zmeny v norme STN EN 13 163 a modernejšie výrobné postupy.  Čítajte viac