Kam s odpadom z polystyrénu?

Kam s odpadom z polystyrénu?

Expandovaný (penový) polystyrén je mimoriadne funkčný tepelnoizolačný materiál, ktorý udržiava príjemnú klímu v interiéri bez ohľadu na ročné obdobie. Pri použití jeho dostatočnej hrúbky a kvality zateplenia zabráni zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní; je odolný a zároveň ľahký. Ale vedeli ste, že je zároveň aj veľmi dobre recyklovateľný? Pri stavebnej činnosti vzniká množstvo odpadu. Preto ide o oblasť, ktorá žiada rázne zlepšenia a zvýšenie informovanosti. Často sa stáva, že stavebníci nevedia, ako správne likvidovať odpad. „Stáva sa, že odpad z expandovaného polystyrénu končí na skládkach, v žltých kontajneroch alebo v komunálnom odpade – ani jedna z týchto možností však nie je správna. Odrezky z EPS, ktoré zostanú na stavbe napríklad po zateplení, treba zaniesť na zberný dvor,“ hovorí predsedníčka Združenia EPS SR Marta Strapková. Vďaka tomu získa polystyrén šancu na druhý život.

Veľmi dobre recyklovateľný materiál

Z použitých polystyrénových dosiek sa pred ďalším spracovaním odstránia nečistoty, následne sa podrvia a podľa úrovne znečistenia sa ďalej spracujú. Takýto produkt sa používa napríklad na výrobu polotovarov v nábytkárskom či elektrotechnickom priemysle. Pridáva sa aj ako prímes k iným stavebným materiálom alebo sa primiešava do pôdy, kde slúži na jej prevzdušnenie. „Aktuálne sa na Slovensku recykluje približne 30 % EPS. Veríme však, že v roku 2025 sa tento podiel zvýši na viac ako 50 %,“ dopĺňa Marta Strapková. Na dosiahnutie tohto cieľa má pomôcť aj spolupráca Združenia EPS s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky na vytváraní a aktualizácii mapy zberných dvorov, kde možno použitý polystyrén odovzdať. Mapu zberných dvorov nájdete na www.recyklujempolystyren.sk.

Uverejnené v časopise Urob si sám Špeciál 01/2022.