Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

/Nitra, 24. 3. 2015/  Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov zvýšil o 15 %.
(Čítajte viac)