Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb o expandovanom polystyréne

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb o expandovanom polystyréne

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb o expandovanom polystyréne

Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany, vysvetľuje, ako to je s protipožiarnou bezpečnosťou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) s využitím expandovaného polystyrénu (EPS).

O výhodách, resp. nevýhodách tepelných izolácií sa popísalo mnoho. Dôležité je však poukázať na bezpečnosť konštrukcií z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, v ktorých sú tieto materiály zabudované.

Expandovaný polystyrén je materiál so zníženou horľavosťou. Na povrchovú úpravu obvodových stien sa nepoužíva samostatne, vždy je súčasťou kontaktných zatepľovacích systémov – ETICS. Preto sa z hľadiska triedy reakcie na oheň a doplnkových klasifikácií systém ETICS hodnotí komplexne. ETICS s využitím EPS má triedu reakcie na oheň B-s1, d0. Značka B znamená, že ide o neľahko horľavý materiál. Doplnková klasifikácia s1 znamená, že pri požiari nedochádza k uvoľňovaniu dymu, alebo dochádza minimálne. A značka d0 znamená, že pri požiari nedochádza k uvoľňovaniu horľavých kvapiek.

V ETICS je EPS uzavretý nehorľavými prvkami konštrukcie v dokonalej tesnosti. Z jednej strany polystyrén spočíva na nehorľavej stene, ktorá je predmetom zatepľovania. Z vonkajšej strany je tepelnoizolačný panel zasieťkovaný, uzavretý nehorľavým lepidlom a nehorľavou vonkajšou omietkovou úpravou. 

Ak je teda tepelnoizolačný systém zrealizovaný na stavbe správne, k zapáleniu polystyrénu so zníženou horľavosťou nemôže dôjsť ani pri požiari. Je totiž chránený a uzavretý lepidlom a omietkou. Prístup vzduchu (kyslíku) k polystyrénu je zamedzený. K horeniu môže dôjsť až po porušení ETICSu.

Pri požiari v bytových domoch dôjde  skôr k rozpadu sklenených výplní, zapáleniu okenných rámov a bytového zariadenia  ako k zapáleniu ETICS. Splodiny horenia napr. z plastových rámov, či zariadenia v byte sú pre človeka nebezpečné a po vdýchnutí môžu spôsobiť až smrť. Plamene pri bytovom požiari šľahajú cez okenné otvory do výšky viac ako 6 m. Výška plameňov závisí od zariadenia interiéru bytu zasiahnutého požiarom, od podmienok horenia aj od materiálov, ktoré vytvárajú náhodné požiarne zaťaženie. Plamene, ako aj možnosť prenosu požiaru cez porušené okenné otvory, sú rovnaké ako pri obvodových plášťoch zateplených minerálnou vlnou, tak aj polystyrénom. 

Na to, ako sa požiar v stavbe šíri pri reálnom pozorovaní, nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém) zhotovený z expandovaného polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Problémy týkajúce sa šírenia požiaru v zateplených bytových domoch nesúvisia s použitím polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu v kontaktných zatepľovacích systémoch, ale s tým ako je ETICS vyhotovený. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov, a to aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.