Prvým krokom obnovy každej budovy by malo byť vždy zateplenie

Prvým krokom obnovy každej budovy by malo byť vždy zateplenie

S obnovou domu neprichádzajú len energetické úspory, ale aj väčší komfort. Nie vždy sa však pri rekonštrukcii postupuje správne. Prvým krokom by malo byť zateplenie budovy s využitím tepelnoizolačného materiálu, napríklad expandovaného polystyrénu.

Zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu (EPS) je praktickým riešením, pretože práve vďaka nemu sa takmer okamžite znížia náklady na vykurovanie v byte alebo v dome. "Zateplením s EPS dokážete výrazne ušetriť nielen na nákladoch na vykurovanie, ale aj na chladenie. Na lepšiu predstavu ho možno prirovnať k termoske: tá udržiava stabilnú teplotu vnútri bez ohľadu na to, či je v exteriéri teplo alebo zima," hovorí Marta Strapková predsedníčka Združenia EPS SR.

Kvalitný materiál potrebuje kvalitnú realizáciu

Pri čoraz vyšších cenách za energie môže práve zateplenie s využitím EPS pomôcť s rýchlejšou návratnosťou investícií do modernizácie staršieho domu. Návrh aj realizácia zateplenia však patria do rúk odborníkom: zateplenie fasády by mala realizovať skúsená firma, ktorá dodrží správne postupy a bude používať iba komponenty, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.

Expandovaný polystyrén z 98 percent tvorí vzduch, preto má mimoriadne nízku hmotnosť a ľahko sa s ním manipuluje. Okrem toho má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe plus veľmi nízku nasiakavosť. Výhodou EPS je aj to, že je zdravotne neškodný, takže pri manipulácii s ním nie je potrebné používať špeciálne ochranné pomôcky či nástroje.


Zateplenie – prvá fáza obnovy

Cieľom kompletnej obnovy budovy je znížiť náklady na energie. Začať však treba od základov. Inštalácia drahých moderných technológií bude účinná len do tej miery, do akej bude dom chránený pred nežiaducimi únikmi tepla či náporom chladu.

Prvým krokom pri riešení úspor preto musí byť zateplenie fasády a strechy či výmena okien. Až potom by sa malo pristupovať k inštalácii technológií, ako sú fotovoltické panely, tepelné čerpadlo alebo rekuperácia.

"Vonkajšia fasáda zaberá v porovnaní napríklad s oknami najväčšiu plochu. Výhody kvalitne zhotoveného zateplenia v optimálnej hrúbke by ste mali v interiéri pocítiť veľmi rýchlo. Úspora energií je navyše trvalá, keďže EPS má životnosť približne 50 rokov," spresňuje M. Strapková.

Tento efekt podľa nej znásobí aj výmena okien, inštalácia tepelného čerpadla alebo vonkajšieho tienenia. Ide síce o väčšie investície, no v konečnom dôsledku prinesú do bývania aj finančné úspory, aj komfort.