V tretej výzve na obnovu rodinných domov možno získať až 19-tis. eur

V tretej výzve na obnovu rodinných domov možno získať až 19-tis. eur

Slovenská agentúra životného prostredia spustila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o získanie financií na obnovu rodinného domu. Prihlasovať sa možno do 28. augusta 2023, výzva je však limitovaná na 10-tisíc žiadostí.

Po prvých dvoch výzvach, ktoré sa týkajú obnovy 30-tisíc rodinných domov na Slovensku, má sa teraz zjednodušiť proces prihlasovania do dotačnej schémy. Tretia výzva môže žiadateľom preplatiť najviac 75 percent celkových výdavkov, pričom limit sa definuje s ohľadom na plánovanú úsporu primárnej energie:

  • Ak obnovou domu žiadateľ plánuje dosiahnuť úsporu primárnej energie 30-60 perc. (oproti súčasnému stavu), môže získať až 15-tis. eur.
  • Pokiaľ plánovaná úspora primárnej energie dosiahne viac ako 60 perc. (oproti terajšiemu stavu), môže žiadateľ získať až 19-tis. eur.

Zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu (EPS) je podľa Marty Strapkovej, predsedníčky Združenia EPS SR, jednou z ciest, ktorá môže majiteľom rodinných domov priniesť želaný efekt.

Týka sa výzva aj vášho domu?

Rodinný dom, na ktorého obnovu si žiadateľ pýta peniaze, musí spĺňať tri podmienky: musí ležať na Slovensku, na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako rodinný dom a postavený bol pred rokom 2013.


Úkony rozdelené do dvoch skupín

Aby žiadosť spĺňala všetky náležitosti, treba rátať najmenej s jedným opatrením zo skupiny A, pričom opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Medzi povinné (A) opatrenia patria napríklad:

  • zateplenie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa,
  • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu.

"Všetky spomenuté formy možno zatepliť aj s využitím obľúbeného expandovaného polystyrénu, ktorý je cenovo dostupný, má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a navyše sa vyznačuje skvelou odolnosťou a trvácnosťou," dopĺňa M. Strapková.

Opatrenia skupiny B sa týkajú napríklad inštalácie zdroja energie, zelenej strechy, tienenia, odstránenia azbestu či dotácie na zbernú nádrž na dažďovú vodu.