Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005

Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005

Združenie EPS SR sa venuje od svojho založenia rôznym aktivitám vo viacerých záujmových oblastiach, ktoré súvisia s expandovaným polystyrénom patriacim v rámci zatepľovania budov k najčastejšie používaným materiálom s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Viac si prečítajte tu.