Napísali o nás

20.06.2022

Šesť mýtov o zatepľovaní s využitím polystyrénu

Stále sa stretávame s rôznymi nepravdivými informáciami a mýtmi, ktoré kolujú o zatepľovaní. Pritom obnova domu spolu so zateplením a výmenou okien...

20.06.2022

Recyklácia polystyrénu je významným krokom k udržateľnej výstavbe

Pohľad na vývoj svetovej klimatickej situácie napovedá tomu, že je potrebné hľadať efektívne a alternatívne riešenia aj v stavebnej oblasti. Rozširu...

20.06.2022

Fasáda a strecha stavby bez zaťaženia vďaka expandovanému polystyrénu

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) významne eliminuje úniky tepla počas zimy a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou v lete. P...

20.06.2022

Kam s odpadom z polystyrénu?

Expandovaný (penový) polystyrén je mimoriadne funkčný tepelnoizolačný materiál, ktorý udržiava príjemnú klímu v interiéri bez ohľadu na ročné o...

23.05.2022

Ako mať doma v lete chladnejšie a v zime teplejšie? K ideálnemu vnútornému prostrediu dopomôže kvalitná tepelná izolácia domu s využitím EPS

Nástup leta nám každý rok pripomína, aké intenzívne budú najbližšie mesiace, počas ktorých budeme hľadať útočisko v interiéri, aby sme sa schladili....

23.05.2022

Biely polystyrén je overená klasika

Expandovaný (penový) polystyrén EPS zjednodušuje naše životy už viac ako 70 rokov, a to nielen v stavebníctve. Tento materiál neprestáva pre...

23.05.2022

Vďaka tvrdému polystyrénu vám bude doma teplejšie

Expandovaný polystyrén (EPS) sa už dlhé obdobie využíva v rámci zatepľovania budov a prispieva k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností domu. Existu...

06.10.2021

Zbytky polystyrénu zo zatepľovania možno recyklovať

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Množstvo odpadu je nevyhnutné redukovať a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky....

06.10.2021

Expandovaný polystyrén sa dokáže vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou

K nepriateľom obvodových stien patrí vlhkosť. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizola...

27.05.2021

Dotácia na zateplenie rodinného domu

Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonš...

23.04.2021

EPS – eko materiál budúcnosti spĺňajúci aj požiadavky na domy v energetickej triede A0

Od 1. januára 2021 by sa mali stavať budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a byť zaradené do energetickej triedy A0. Takmer nulové alebo veľmi...

30.11.2020

Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005

Združenie EPS SR sa venuje od svojho založenia rôznym aktivitám vo viacerých záujmových oblastiach, ktoré súvisia s expandovaným polystyrénom patriaci...

28.10.2020

Združenie EPS SR si pripomenulo  15. Výročie svojho založenia

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR ) si  11.10.2020 pripomenulo 15. výročie...

27.10.2020

Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vn...

21.09.2020

Expandovaný polystyrén používaný v stavebníctve možno efektívne recyklovať

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť po...

04.09.2020

Zateplenie domu s použitím polystyrénu je výhodné v lete i zime

Zateplením možno významne znížiť výdavky za energie a ročne ušetriť niekoľko stoviek eur. Navyše dokáže správna tepelná izolácia udržať v do...

06.05.2020

Vplyv ETICS na rozvoj požiaru v bytových a rodinných domoch pri reálnych požiaroch

Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých stavieb, ako sú bytové či rodinné domy....

04.03.2020

Využitie bieleho a sivého expandovaného polystyrénu v procese zatepľovania

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže priniesť dnes, ale aj v budúcnosti výrazný potenciál energetických úspor.  Na dosia...