Ciele združenia sú:


  • propagácia používania expandovaného polystyrénu ( EPS)
  • odborná prednášková a vzdelávacia činnosť
  • výskumno–vývojová činnosť
  • ochrana zdravia ľudí
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti
  • aktívna účasť v domácich a v európskych inštitúciách, zaoberajúcich sa používaním EPS
  • podporovať zvyšovanie kvality EPS, ako i systémov na báze EPS a to najmä pri úsporách energie
  • činnosť na ochranu spotrebiteľa

O Združení

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Predsedom združenia je: Ing. Marta Strapková

O expandovanom polystyréne EPS vieme všetko

Sme experti na polystyrén

Vyjadrenia našich členov o

EPS SR

Aktuality z EPS SR

Tlačové správy

16.12.2021

Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií

RecyClass podporila recyklovateľnosť obalov z expandovaného polystyrénu (EPS). Zverejnila nový dizajn manuál s pokynmi  na recykláciu boxov na ryby...

07.12.2021

Technológia PolyStyreneLoop získala prestížne ocenenie inovatívnych technológií

Dňa 16. novembra 2021 udelila agentúra ICIS (Independent Commodity Intelligence Servis) virtuálne ocenenia inovatívnych technológií za rok 2021. Víť...

20.10.2021

Nová webová stránka Združenia EPS SR prináša užitočné informácie o polystyréne

/Nitra 20. októbra/ Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) spúšťa do prevádzk...

Novinky z EPS SR

Články

06.10.2021

Zbytky polystyrénu zo zatepľovania možno recyklovať

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Množstvo odpadu je nevyhnutné redukovať a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky....

06.10.2021

Expandovaný polystyrén sa dokáže vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou

K nepriateľom obvodových stien patrí vlhkosť. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizola...

27.05.2021

Dotácia na zateplenie rodinného domu

Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonš...

Významní členovia Združenia EPS SR

Odporúčame týchto členov