Ciele združenia sú:


  • propagácia používania expandovaného polystyrénu ( EPS)
  • odborná prednášková a vzdelávacia činnosť
  • výskumno–vývojová činnosť
  • ochrana zdravia ľudí
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti
  • aktívna účasť v domácich a v európskych inštitúciách, zaoberajúcich sa používaním EPS
  • podporovať zvyšovanie kvality EPS, ako i systémov na báze EPS a to najmä pri úsporách energie
  • činnosť na ochranu spotrebiteľa

O Združení

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Predsedom združenia je: Ing. Marta Strapková

O expandovanom polystyréne EPS vieme všetko

Sme experti na polystyrén

Vyjadrenia našich členov o

EPS SR

Aktuality z EPS SR

Tlačové správy

28.02.2024

Zdravý domov - zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu pre kvalitnejší vzduch

Expandovaný polystyrén chráni váš rozpočet aj zdravie. V interiéri trávime takmer 90 % nášho času, no kvalita vzduchu v domácnosti býva ni...

09.10.2023

Rodina z Moravy znížila náklady na energie až o 90 % vďaka obnove

Staršie nezateplené domy spotrebujú na vykurovanie podstatne viac energie než novostavby. Aj premyslenou rekonštrukciou možno znížiť náklady na udrž...

09.10.2023

Zateplenie s využitím polystyrénu je jedným z 5 spôsobov, vďaka ktorým vám bude v lete v interiéri príjemnejšie

Exteriérové teploty dramaticky stúpajú a tak nastáva otázka, na ktorú sa všetci snažíme nájsť efektívnu odpoveď: ako sa postarať o to, aby...

Novinky z EPS SR

Články

10.10.2023

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb o expandovanom polystyréne

Odborník v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb o expandovanom polystyréne Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany, vysv...

09.10.2023

Nízka hmotnosť polystyrénu uľahčuje realizáciu zateplenia

Ak ste si kúpili starší rodinný dom, v ktorom chcete bývať, asi vás čaká rozsiahla obnova. S najväčšou pravdepodobnosťou sa nevyhnete jeho zatepleni...

09.10.2023

Prvým krokom obnovy každej budovy by malo byť vždy zateplenie

S obnovou domu neprichádzajú len energetické úspory, ale aj väčší komfort. Nie vždy sa však pri rekonštrukcii postupuje správne. Prvým krokom by mal...

Významní členovia Združenia EPS SR

Odporúčame týchto členov