O nás

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Sme národné združenie, ktorého  najdôležitejšími cieľmi už 15 rokov sú:

  • propagácia používania expandovaného polystyrénu ( EPS)
  • odborná prednášková a vzdelávacia činnosť
  • výskumno–vývojová činnosť
  • ochrana zdravia ľudí
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti
  • aktívna účasť v domácich a v európskych inštitúciách, zaoberajúcich sa používaním EPS
  • podporovať zvyšovanie kvality EPS, ako i systémov na báze EPS a to najmä pri úsporách energie
  • činnosť na ochranu spotrebiteľa

Členmi Združenia sú výrobcovia suroviny pre EPS, výrobcovia aplikácií z EPS a ďalšie spoločnosti a odborníci pôsobiaci v SR.Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi a expertmi z rôznych oborov.

Vízia: Expandovaný EPS pre trvalo udržateľnú budúcnosť.

Ing.Alexander Pivovarník
Predseda združenia

Združenie EPS SR je členom:

Združenie pre európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) je silným hlasom odvetvia expandovaného polystyrénu (EPS) v Európe združujúcich 22 národných asociácií vrátane EPS SR. Reprezentuje 1000 spoločností naprieč Európou,ktoré v Európe zamestnávajú približne 80000 ľudí.

Združenie je od novembra 2019 členom medzinárodného družstva PolyStyreneLoop s desiatkami členov z celej Európy, ktoré financuje výstavbu závodu na recykláciu EPS dosiek s obsahom HBCDD  s fyzikálno-chemickou recykláciu EPS odpadov zo stavebníctva s názvom PolyStyreneLoop .Táto technológia si vybojovala prvenstvo v kategórii „Klíma“ v silnej konkurencii, kde získala prestížne ocenenie Blue Tulip Award. Jej inovatívnosť spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. PolyStyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva v akcii. Uzatvára slučku využitia polystyrénu a brómu. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Ide o efektívny recyklačný systém, ktorý umožňuje dať polystyrénu nový život. https://polystyreneloop.eu/

Združenie spolupracuje s: