Poradíme Vám

07/01/2020

Zoznámte sa s ďalšími hviezdami tepelnej izolácie

Edukatívna kampaň Združenia EPS SR s názvom „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ predstavuje dve nové hviezdy, a to Polystyrén Tvrdý na ploché strechy a Polystyrén v zatepľovacom systéme ETICS.

Súčasťou tejto kampane je jednoduchou a hravou formou vyzdvihnúť prednosti expandovaného polystyrénu a priblížiť širokej verejnosti možnosti jeho použitia na stavbe či spôsob jeho správnej aplikácie. Hlavnými postavami kampane „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ sú personifikácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný, Polystyrén Tvrdý a Polystyrén v zatepľovacom systéme ETICS.

„Touto kampaňou chceme konečnému spotrebiteľovi priniesť užitočné informácie zrozumiteľným spôsobom. Nové videá znázorňujú použitie polystyrénu v zatepľovacom systéme ETICS a tiež využitie tvrdého polystyrénu na plochej streche,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Informácie na stránke www.polystyren.men slúžia stavebníkom k tomu, aby sa pri výbere tepelnej izolácie vedeli správne rozhodnúť.

Novou hviezdou medzi tepelnými izoláciami je EPS vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme ETICS na zateplenie obvodových stien budov, ktorého hlavnou súčasťou sú tepelnoizolačné dosky z polystyrénu. Vynikajúcu tepelnú izoláciu v tomto systéme zaistí hviezdne duo – biely a sivý polystyrén.

K hviezdam tepelnej izolácie pribudol aj Polystyrén Tvrdý na ploché strechy. Ide o ľahký a trvácny materiál, ktorý strechu zaťažuje iba minimálne. Pritom je však mimoriadne odolný.

Hrdinov „Polystyrén men“ môžete vidieť a počuť na sociálnych sieťach YouTube a Facebook, na špecializovanej stránke, v online a tlačených médiách so zameraním na stavebníctvo a bývanie.

Spoznajte aj ostatné hviezdy tepelnej izolácie na stránke www.polystyren.men

 

06/22/2020

Je pravda, že polystyrén používaný na zatepľovanie stavieb po skončení svojej životnosti skončí na skládkach a nedá sa recyklovať?

Mnohí ľudia si myslia, že po tom, čo uplynie polystyrénu životnosť, skončí automaticky na skládkach. Pravdou však je, že výrobky z polystyrénu používané v stavebníctve je možné recyklovať. Recyklovať sa dajú nielen zvyšky a odrezky zo zatepľovania, ale už aj polystyrén zo starších  demolácií. Takýto materiál musí byť pred vlastnou recykláciou často upravený, pretože stavebné výrobky z polystyrénu používané v minulosti obsahovali retardér horenia HBCD. Nemôžu tak byť recyklované rovnako ako odpad z obalového materiálu. Avšak v súčasnosti už existuje inovatívna technológia PolyStyreneLoop, ktorá umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť  polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. Polystyrén sa potom môže použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Táto technológia za svoj inovatívny prístup k nakladaniu s polystyrénom z demolácií dokonca zvíťazila v súťaži Blue Tulip Awards 2020 v kategórii Klíma www.bluetulipawards.nl/en-us/page/network/winners. Čiže možno povedať, že expandovaný polystyrén je 100 %  recyklovateľný materiál.

10/31/2019

Edukatívna kampaň predstavuje výhody polystyrénu

Združenie výrobcov a spracovateľov polystyrénu (Združenie EPS SR) v novej kampani „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie„ hravou formou upozorňuje na výhody tohto tepelnoizolačného materiálu.

Združenie EPS SR spustilo edukatívnu kampaň, ktorá má za cieľ upozorniť širokú verejnosť na výhody, ktoré expandovaný polystyrén prináša na stavbu. „Veríme, že sa nám v hravej kampani podarilo zlúčiť viaceré aspekty tak, aby správne zafungovala a oslovila stavebníkov, ktorí sa rozhodujú, aký materiál použijú na zateplenie svojej stavby,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Kampaň „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ vznikla na základe podnetov a otázok stavebníkov. Pri zvažovaní výberu vhodnej tepelnej izolácie im poslúžia informácie uvedené na špecializovanej stránke www.polystyren.men.

Hviezdy tepelnej izolácie

Hlavnými postavami kampane „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie“ sú štyri personifikácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný a Polystyrén Tvrdý. Každá z postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polystyrénu. Hrdinovia sa predstavujú v troch krátkych animovaných videách.

Hrdinov „Polystyrén men“ môžete vidieť a počuť na sociálnych sieťach YouTube a Facebook, na špecializovanej stránke, v online a tlačených médiách so zameraním na stavebníctvo a bývanie.

www.polystyren.men

 

10/08/2019

Signatári Aliancie obehovosti plastov sa zaviazali sa používať 10 miliónov ton recyklovaného plastu v nových výrobkoch do roku 2025

Deklarácia ALIANCIE OBEHOVOSTI PLASTOV (Circular Plastics Alliance) , ktorá bola podpísaná v septembri 2019 viac ako 100 signatármi  stanovuje záväzok používať do roku 2025 10 miliónov ton plastu  v nových výrobkoch každý rok. EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu), ktorého členom je slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), je medzi signatármi.

Členovia EUMEPS, ktorého členom je aj Zduženie EPS SR, potvrdili svoj záujem aktívne sa podieľať na efektívnom využívaní plastov a znižovaní ich negatívnych dosahov na životné prostredie.

Výrobná sieť EPS patrí medzi hlavných európskych hráčov v sektore plastov. EUMEPS sa preto stala jedným zo 100 európskych signatárov dokumentu, ktorého cieľom je podporovať transformačnú ambíciu tohto odvetvia.

Cieľ používať 10 miliónov ton recyklovaného plastu v nových výrobkoch do roku 2025 každý rok stanovila Európska komisia ešte v roku 2018 v rámci Stratégie pre plasty. Deklarácia Aliancie obehovosti plastov podporuje cieľ zvýšenia množstva recyklovaného plastu zo 4 miliónov ton (čo platilo pre rok 2016) na 10 milión ton v roku 2025. „Združenie EPS a jeho členovia sú naďalej odhodlaní spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby zabezpečili ciele dosahovania obehového hospodárstva,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Vyhlásenie podpísali malé a stredné firmy, veľké korporácie, združenia podnikateľov, normotvorcovia, výskumné organizácie, lokálne a národné autority. Podpisom deklarácie sa prihlásili k vízii nulového plastového odpadu v prírode a k nulovému skládkovaniu.

Výrobcovia polystyrénu sú popredu

EUMEPS si je dlhodobo vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, preto sa voči EÚ dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030, ešte pred podpísaním Deklarácie Aliancie obehovosti plastov.

Združenie EPS SR, ktoré je členom EUMEPS, na svojom valnom zhromaždení 4. 10. 2018 podpísalo Dobrovoľný záväzok k plneniu obehovosti EPS a už podniká konkrétne kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by  mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu a tiež aj stavebného.

„Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa bolo vytvorenie spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Cieľom spolupráce je v prvom kroku zabezpečiť transparentnosť údajov  a informácií o množstvách EPS, ako množstvo vyrobeného, tak aj zrecyklovaného materiálu a potenciál splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu,“ dopĺňa Marta Strapková. V tejto spolupráci bude pokračovať aj v nasledujúcom roku 2020.

EPS je z hľadiska recyklácie považovaný za dobre recyklovateľný materiál. Dá sa recyklovať chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností (zdroj: František Vörös – Združenie EPS ČR).

Združenie EPS SR je odhodlané preukázať, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný.

05/07/2019

Zatepľovanie polystyrénom nie je komplikované z hľadiska realizácie

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme  možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného  polystyrénu v ETICS  sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní  s inými.Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy, v Slovenskej republike . Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.šenia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa  použitý materiál  neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti  je však dôležité dbať na to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré musia byť zhotovené z minerálnej vlny.

Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť  s odborníkmi aj ohľadne  riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumentácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvodom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože Vás to pripraví  o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú.Viac 

 

 

 

10/08/2018

Výhody polystyrénu v ETICS

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných materiálov. Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna.

Podľa diagramov dosahuje sivý polystyrén najlepšie výsledky vo všetkých hodnotených kritériách spomedzi všetkých porovnávaných materiálov. Čiastočne sú tieto výsledky ovplyvnené jeho nízkou hmotnosťou na funkčnú jednotku. Sivý EPS s hmotnosťou 2,5 kg/m2 je spomedzi porovnávaných materiálov najľahší. Rovnaké alebo veľmi podobné výsledky dosiahol aj biely EPS (tabuľka).

ETICS, R = 5 m²K/W, hmotnosť izolantu na m²

Tepelnoizolačný materiál Biely EPS Sivý EPS Kamenná vlna PUR/PIR Drevovlákno
Hmotnosť (kg/m2) 2,85 2,45 19,12 3,87

25,59

 

Silné stránky polystyrénu

Z výsledkov porovnávania vyplynulo, že zo všetkých porovnávaných materiálov dosahujú sivý a biely expandovaný polystyrén najlepšie výsledky vo výrobnej fáze. Takéto výsledky dosahujú aj drevovlákna. Známe výhody EPS, ktorými sú nízka hmotnosť, nízka citlivosť na vlhkosť a absencia bezpečnostných opatrení počas inštalácie, sa odzrkadlili aj v kritériu vhodnosti aplikácie. V porovnaní materiálov sa tesne za sivým EPS umiestnil biely EPS. V hodnotení stratil zopár bodov v dôsledku materiálovej klasifikácie na požiarnu odolnosť „E“.

Ďalšou významnou výhodou EPS je výhodný pomer ceny a výkonu. Spomedzi všetkých materiálov ho možno zaobstarať za najnižšie investičné náklady. EPS neobsahuje žiadne nebezpečné prísady, a preto tento materiál získal maximálne skóre za nízky potenciál ekotoxikologického rizika. Po skončení životnosti je EPS možné recyklovať. Ako ukazuje indikátorová energia ušetrená jeho opätovným využitím, miera úspor energie využitím recyklácie EPS je veľmi vysoká.

Ďalšie materiály

Z výsledkov porovnávania silných a slabých stránok izolačných materiálov pri aplikácii v ETICS vyplýva, že tepelná izolácia PUR/PIR má celkovo priemerné skóre. Minerálna vlna nemá v systéme ETICS žiadne zvláštne výhody.

 

Zásady tvorby pavučinových diagramov

  • Výber kritérií predstavuje celý životný cyklus materiálu vrátane aspektov, ktoré sú dôležité v súlade s bežnými postupmi a normami.
  • Kritériá vychádzajú z objektívnych charakteristík a porovnateľných údajov, na ktorých sa zhodla väčšina odborníkov v oblasti analýzy životného cyklu a environmentálneho výskumu.
  • Každé kritérium je znázornené na vlastnej osi.
  • Najlepšie hodnoty – kladné vlastnosti sú na vonkajšej strane každej osi.
04/10/2018

Polystyrén je dostupný bez zbytočného čakania

Silný dopyt po stavebných materiáloch spôsobuje nedostatok zásob u niektorých komodít. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu si treba preveriť aktuálne dodacie lehoty a zabrániť tak zbytočnému predlžovaniu zatepľovacích prác na stavbe. Výrobky z expandovaného polystyrénu sú k dispozícii po celý rok bez zdĺhavých čakacích lehôt.

S blížiacim sa začiatkom stavebnej sezóny sú čakacie lehoty na niektoré komodity určené na zatepľovanie aj niekoľko mesiacov – s výnimkou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS).

Prevádzky na výrobu expandovaného polystyrénu sa nachádzajú vo všetkých slovenských regiónoch. Slovenskí výrobcovia hlásia dostatok kapacít pre priebežné zásobovanie trhu. „Expandovaný polystyrén je celoročne dostupný materiál s minimálnou dĺžkou dodania. Tento krátky čas dodania ocenia investori i stavebné firmy. Dostupnosť materiálu im umožňuje plánovať stavebné práce bez omeškania,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Vyťažené realizačné firmy si tiež pochvaľujú jednoduchú manipuláciu a aplikáciu EPS, ktorý z 98 % tvorí vzduch. Práca s EPS je bezpečná a príjemná. Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod. Polystyrén je tiež mimoriadne ľahký. Možno ho kdekoľvek čisto, rýchlo a presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Vďaka rýchlemu postupu prác šetrí čas na stavbe.

Ekonomická dostupnosť

Expandovaný polystyrén patrí u nás medzi najvyhľadávanejšie tepelnoizolačné materiály pre svoj mimoriadny výkon, ktorý ponúka za výhodnú cenu. Zabezpečuje významnú úsporu energií. V zime pomáha udržiavať teplo vnútri domu a v lete chráni pred prehrievaním. Svoje vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti si zachováva počas celej životnosti.

Kvalitný expandovaný (penový) polystyrén možno spoľahlivo identifikovať vďaka značke kvality. Značku „kvalitný výrobok“ zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje vo zvyšovaní kvality EPS na slovenskom trhu. „Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré môžu ponúkať nekvalitný materiál. Výrobok z EPS, ktorý je označený značkou „kvalitný výrobok“ znamená pre spotrebiteľa informáciu, že jeho kvalita podlieha pravidelnej kontrole výrobcom a nezávislej kontrole notifikovanou osobou v rámci projektu Monitoring kvality,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

 

07/04/2017

Expandovaný polystyrén len so značkou kvality

Spotrebitelia vďaka značke kvality spoľahlivo identifikujú kvalitný expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

Združenie EPS SR zaviedlo značku „kvalitný výrobok“ pre výrobky z EPS. Značka uľahčí bežným spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Značku, ktorá zaručuje, že ide o kvalitný výrobok zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje v zvyšovaní kvality EPS na Slovensku.

„Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré ponúkajú nekvalitný materiál,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Značka kvality EPS bude slúžiť ako jednoduchá pomôcka, podľa ktorej spotrebiteľ jednoducho a spoľahlivo rozlíši kvalitu výrobkov predávaných v stavebninách.

Dva stupne kontroly kvality

Značku kvality EPS oprávnení používať členovia Združenia EPS SR, ktorí splnia kritériá kontroly kvality EPS výrobkov. V rámci projektu monitoring kvality ju priamo v obchodnej sieti pravidelne vykonáva nezávislá notifikovaná osoba. „Aktuálne je touto autorizovanou osobou Technický skúšobný ústav stavebný, čo zaručuje objektivitu výsledkov monitoringu kvality,“ dopĺňa Marta Strapková.

Každý výrobca musí tiež vo svojej prevádzke uplatňovať systém radenia výroby výrobkov EPS v zmysle STN EN 13163 a STN EN 13172. Dodržiavanie uvedeného systému bude pravidelne, minimálne jedenkrát ročne, preverované auditmi. Tie bude vykonávať projektový manažér združenia, priamo vo výrobniach jednotlivých členov Združenia EPS SR.

Kvalita EPS patrí medzi dlhodobé priority

Medzi hlavné priority Združenia EPS SR dlhodobo patrí monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku, následná ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS) a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

0

02/01/2017

EPS je trvanlivý

EPS bol úspešne použitý po desaťročia a zachová si svoje vlastnosti počas celej životnosti budovy. Toto bolo jasne preukázané vo švajčiarskej štúdii o dlhodobom správaní sa EPS. Viac

01/23/2017

EPS je nákladovo efektívny

EPS ponúka dobrú hodnotu za cenu, pričom garantuje optimálnu tepelnú izoláciu za primerané náklady. Vyjadrené ekonomicky – najlepšie hrúbka izolácie je medzi 14 a 32 cm. Z ekologického hľadiska, by bola dokonca hrubšia izolácia vhodnejšia.  Čítajte viac