Ciele združenia sú:


  • propagácia používania expandovaného polystyrénu ( EPS)
  • odborná prednášková a vzdelávacia činnosť
  • výskumno–vývojová činnosť
  • ochrana zdravia ľudí
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti
  • aktívna účasť v domácich a v európskych inštitúciách, zaoberajúcich sa používaním EPS
  • podporovať zvyšovanie kvality EPS, ako i systémov na báze EPS a to najmä pri úsporách energie
  • činnosť na ochranu spotrebiteľa

O Združení

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Predsedom združenia je: Ing. Marta Strapková

O expandovanom polystyréne EPS vieme všetko

Sme experti na polystyrén

Vyjadrenia našich členov o

EPS SR

Aktuality z EPS SR

Tlačové správy

28.11.2022

Združenie EPS SR pomáha brániť úniku mikroplastov do prírody

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) udelilo prvé Osvedčenie o udelení...

05.10.2022

Aplikácia noriem súboru STN 72 7221

Technická informácia č.11 APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221 je určená najmä pre projektantov za účelom jednoduchého posúdenia vhodnosti jednotlivý...

20.06.2022

Chcete bývať udržateľne? K šetreniu energií pomôže vonkajšia izolácia

Ako dokáže pomôcť vonkajšia izolácia bývať udržateľne? Existujú dve odpovede na túto otázku. Z hľadiska jednotlivca ide o využitie expandovanéh...

Novinky z EPS SR

Články

20.06.2022

Polystyrén ako udržateľný materiál

Jednou zo slabých stránok stavebnej činnosti je veľké množstvo produkovaného odpadu. To sa týka aj procesu zatepľovania budov a v rámci neho vznikaj...

20.06.2022

Nová webová stránka Združenia EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) spustilo na konci minulého roka do prevád...

20.06.2022

Šesť mýtov o zatepľovaní s využitím polystyrénu

Stále sa stretávame s rôznymi nepravdivými informáciami a mýtmi, ktoré kolujú o zatepľovaní. Pritom obnova domu spolu so zateplením a výmenou okien...

Významní členovia Združenia EPS SR

Odporúčame týchto členov