Často kladené otázky

Mnohí ľudia si myslia, že po tom, čo uplynie polystyrénu životnosť, skončí automaticky na skládkach. Pravdou však je, že výrobky z polystyrénu používané v stavebníctve je možné recyklovať. Recyklovať sa dajú nielen zvyšky a odrezky zo zatepľovania, ale už aj polystyrén zo starších demolácií. Takýto materiál musí byť pred vlastnou recykláciou často upravený, pretože stavebné výrobky z polystyrénu používané v minulosti obsahovali retardér horenia HBCD. Nemôžu tak byť recyklované rovnako ako odpad z obalového materiálu. Avšak v súčasnosti už existuje inovatívna technológia PolyStyreneLoop, ktorá umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. Polystyrén sa potom môže použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Táto technológia za svoj inovatívny prístup k nakladaniu s polystyrénom z demolácií dokonca zvíťazila v súťaži Blue Tulip Awards 2020 v kategórii Klíma www.bluetulipawards.nl/en-us/page/network/winners. Čiže možno povedať, že expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál.

Expandovaný polystyrén je u nás vyhľadávaným materiálom na zateplenie bytových domov, a to najmä pre výhodný pomer ceny a výkonu. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR upozorňuje na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú zatepľovania s expandovaným polystyrénom (EPS).

1. Desať centimetrov polystyrénu nestačí

Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu hrúbku polystyrénu použijete, tým viac budete šetriť v priebehu celej životnosti zatepľovacieho systému. Pri tradičnom bielom polystyréne sa odporúča použiť izoláciu s hrúbkou aspoň 16 cm. Alternatívne možno použiť sivý polystyrén, ktorý dosahuje rovnaké izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke. „Treba si však uvedomiť, že cena polystyrénu tvorí malé percento z celkových nákladov na zateplenie. Zvýšenie hrúbky polystyrénu o 1 až 5 cm je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľné a zároveň dosiahnete vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie a lepší komfort života,“ radí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

2. Polystyrén má dlhoročnú životnosť

Životnosť polystyrénu, ktorý sa v súčasnosti vyrába, môže byť viac ako 50 rokov. Informácie, že polystyrén postupne mizne sú dnes už len mýtmi. Životnosť certifikovaného ETICS (vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému) s polystyrénom závisí najmä od kvality jeho skladby, použitia kvalitných materiálov, od správneho technologického postupu pri realizácii, ako aj pravidelnej údržby a kontroly.

3. Dom „dýcha“ aj po zateplení

Tepelná obálka z polystyrénu dom neuzatvorí nepriedušne. Z veľkej časti dochádza k výmene vzduchu prostredníctvom škár v konštrukcii či netesnostiach okien alebo dverí, pomáhajú aj ventilátory alebo digestory. Dom teda aj po zateplení dýcha ďalej.

4. Zateplenie vás zbaví plesní

Zateplením sa znižuje kondenzácia vodnej pary v dome a ten je tak chránený proti tvorbe plesní. K tvorbe plesní môže prispieť nedostatočné vetranie, najmä v priestoroch s vyššou vlhkosťou. Vlhkosť je spôsobená činnosťou človeka (varenie, sušenie bielizne, kúpanie), prítomnosťou nadmerného počtu kvetín alebo nedostatočne vetranými priestormi (pivnice, priestory za nábytkom, steny pod tapetami). Netreba preto zabúdať na pravidelné, krátke a intenzívne vetranie.

5. Nechajte to na odborníka

Návrh skladby zateplenia patrí jednoznačne do rúk projektantovi a realizácia zodpovednej realizačnej firme s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade svojpomocného zatepľovania nemožno zaručiť životnosť prác a ak budú potrebné opravy, môže vás to vyjsť poriadne draho.

6. Pozor na staré zateplenie

Ak sa bytový dom zatepľoval v 90. rokoch overte si, že bola použitá dostatočná hrúbka izolácie. V začiatkoch rozvoja zatepľovania u nás sa totiž zatepľovalo izoláciou s hrúbkou len 5 cm, čo je z hľadiska dnešných požiadaviek nedostatočné.

Polystyrén EPS disponuje širokou škálou vlastností, pre ktoré sa stal najvyhľadávanejším izolačným materiálom. Pokiaľ hovoríme o klimatických podmienkach, odoláva napríklad teplotám, ktoré sa trvale pohybujú do 80oC. Je biologicky neutrálny, nepoškodzuje zdravie, ani životné prostredie. Ako izolačný materiál dobre znáša klimatické podmienky aj za tuhých mrazov, ktoré sa občas na Slovensku vyskytnú. Naviac, vďaka nemu nedochádza v zateplenom dome k teplotným výkyvom, čím sa zlepšujú klimatické podmienky vo vnútri budovy.

Čo sa týka vhodného času na realizáciu zateplenia, ideálnym obdobím je najmä jar alebo jeseň. Ale o tom, aby bolo zateplenie kvalitné, rozhoduje viacero faktorov. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému musí prebiehať v primeraných poveternostných podmienkach, ktoré výrazne zhoršuje dážď. Lepenie polystyrénu nie je prípustné pri teplotách nižších pod -5oC. Pokiaľ je teplota nižšia, mali by sa zatepľovacie práce odložiť. Maximálne teploty pre aplikáciu sa odporúčajú do 30oC. Pri vyšších teplotách by mali byť prijaté dodatočné opatrenia, napr. tienenie vhodnými sieťkami apod.

Na stavebné účely  sa v súčasnosti výhradne používa  samozhášavé prevedenie EPS, ktorý je vždy aplikovaný pod ochrannými krycími vrstvami. Skúsenosti z praxe a zrealizované skúšky ukazujú, že vonkajšie tepelnoizolačné systémy ETICS s využitím  EPS spĺňajú náročné požiarne požiadavky;

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že  EPS nie je nebezpečný pre človeka ani prírodu. Pre názorný príklad uvedieme výhody EPS výrobkov a ich vplyv na životné prostredie:

 • Výroba a použitie EPS nevytvára žiadne zdravotné alebo ekologické riziko – pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky, (EPS je určený aj na styk s potravinami, ako obal);
 • EPS nepoškodzuje ozónovú vrstvu, pretože neobsahuje a nikdy neobsahoval CFC a HCFC látky;
  • Technologický proces výroby EPS spotrebováva málo energie a nevytvára odpady;
 • Použitie  EPS na tepelnú izoláciu v stavebníctve znamená energetické úspory;
 • Prispieva teda k zmenšeniu skleníkového efektu a k zníženiu kyslých dažďov;
 • Na  EPS nerastú huby a baktérie;
 • EPS predstavuje len 0,1 % celkového priemeru pevného komunálneho odpadu;
 • Výrobky z EPS majú vysoké spalné teplo (1 kg EPS je  ekvivalentom 1,3 kg kvapalného paliva),  čo z nich robí ideálne materiály pre spätné získavanie  energie;
 • EPS neemituje vo vode rozpustné látky, ktoré by mohli kontaminovať zdroje podzemných vôd;
 • EPS je recyklovateľný. Po skončení životnosti možno EPS recyklovať viacerými spôsobmi;
 • EPS nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie pri inštalácii, počas používania ani ako odpad;
 • EPS konštrukcie spĺňajú takmer všetky protipožiarne a bezpečnostné požiadavky;
 • EPS izolácia šetrí peniaze tým, že zníži účty za energiu;
 • EPS ako účinný izolačný materiál zabraňuje stratám energie, a preto šetrí fosílne palivá, zabraňuje emisiám oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a globálne otepľovanie.

Obnova bytového domu nie je krátkodobá investícia, a preto je vhodné investovať už teraz. Návratnosť investície do tepelnej izolácie sa líši v závislosti od druhu a množstva spotrebovanej energie. Dôležitým faktorom je aj realizácia ďalších opatrení spolu so zateplením, akými sú výmena okien alebo zateplenie strechy.

Priemerný čas, za ktorý sa investícia do zateplenia vráti sa podľa odborníkov zo Združenia EPS SR pohybuje v rozmedzí 7 až 15 rokov. Zateplenie sa rozhodne vyplatí, ale musí byť odborne zhotovené.

Pre zaujímavosť

EPS sa vyrába z ropy – neobnoviteľného zdroja, ale použitie ropy na tento účel nie je plytvaním. EPS obsahuje 98 % obyčajného vzduchu a len 0,1 % zo všetkej ropy sa využije na produkciu EPS. Zdá sa, že je to hodnotná investícia, pretože každý liter ropy použitý na výrobu EPS na izolačné účely ušetrí 150 litrov ropy na vykurovanie.

Dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa o zateplení budovy je výber vhodného a kvalitného materiálu. Penový polystyrén je najbežnejšie používaným materiálom na zatepľovanie fasád budov, deväť z desiatich domov na Slovensku je zateplených polystyrénovými doskami. EPS preukázal svoju výhodu z hľadiska efektívnosti nákladov a dlhodobého výkonu. Izolované budovy pomáhajú nielen zachovať životné prostredie pre ďalšie generácie, ale zabezpečujú aj pohodlnejšie bývanie ľuďom, ktorí ich používajú a prinášajú jednotlivcom ekonomický úžitok.

Vďaka zatepleniu v zimnom období z budovy uniká menej tepelnej energie, v letnom období sa budova vplyvom slnečného žiarenia neprehreje. Povrchová teplota vnútorných stien sa zvýši, čím sa zlepší pocit tepelnej pohody. Nedochádza ku kondenzácii vodných pár na vnútorných povrchoch stien, nedochádza k poklesu vnútornej povrchovej teploty pod kritickú teplotu rizika vzniku plesne, bývanie nadobúda príjemnejší, hodnotnejší rozmer.

V neposlednom rade sa zlepšia tepelné vlastnosti bytov tým, že v rôznych miestnostiach nie je výkyv teplôt taký zreteľný.

Štandardom v prípade zateplenia obvodových stien sa v našich podmienkach stala izolácia s hrúbkou 8 až 12 cm, a pri podkroví izolácia s hrúbkou 20 až 25 cm. Tieto hrúbky sú však z hľadiska novej normy (STN 730 540 – 2:2013) nedostatočné. Sprísnenie požiadaviek na izolačné vlastnosti objektov prináša zníženie energetickej náročnosti stavieb a lepší komfort života. Kľúčovým parametrom pri výbere tepelnoizolačného materiálu je nielen jeho hrúbka ale aj kvalita vyjadrená súčiniteľom tepelnej vodivosti. Súčiniteľ tepelnej vodivosti predstavuje dôležité kritérium porovnávania kvality tepelných izolácií. Udáva, ako jednotlivé materiály vedú teplo. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia.

Ak aktuálne pripravujete obnovu svojho domu, mali by ste preto pri jeho navrhovaní počítať už s odporúčanými hodnotami, ktoré sa od roku 2015 stanú normalizovanými.

Okrem hrúbky a kvality tepelnej izolácie je dôležité myslieť na zateplenie suterénov v obytných domoch a soklov do hĺbky min. 50cm pod úroveň podlahy vykurovaného priestoru. Strecha, podkrovie a fasáda sú bežné konštrukcie, ktoré sa zatepľujú, no na uvedené suterénne priestory sa zabúda. resp. šetrí sa na nesprávnom mieste. Pritom tepelná pohoda v bytoch či iných priestoroch nad suterénmi, ktoré bývajú vykurované len na hodnotu asi 15°C, je narušená efektom studenej podlahy.

V súčasnosti je najaktuálnejšia otázka ako usporiť čo najviac energií a ako znížiť tepelné straty v čo najúnosnejšej miere. Najúčinnejšie vám v tomto pomôže kvalitné zateplenie s tepelnou izoláciou z EPS.

Zateplením sa v podstate okamžite znížia náklady na vykurovanie a bývanie sa stáva komfortnejším. Zateplenie zaistí vyššiu povrchovú teplotu stien a interiér tak môžeme využiť  naplno. Vyššia povrchová teplota stien znamená, že sa na vnútorných stenách nebude zrážať vodná para, vďaka čomu sa obmedzí či úplne vylúči riziko rastu plesní na stenách.

Znížením energetickej náročnosti domu zároveň obmedzíme emisie skleníkových plynov (CO2) a výskyt kyslých dažďov (SO2). Jeden štvorcový meter expandovaného (penového) polystyrénu, ktorý je najviac používaným tepelnoizolačným materiálom vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS), ušetrí až 50 kg emisií oxidu uhličitého za rok.

EPS je výhodný predovšetkým vďaka dobrému pomeru ceny a úžitkových vlastností, ako aj pre ľahkú manipuláciu. Z hľadiska ceny za jednotku tepelnoizolačného výkonu je EPS jedným z najúspornejších izolačných materiálov. Dôvodov prečo zatepliť expandovaným polystyrénom existuje viac:

 • úspory energií zatepľovaním sa ukázali ako najúčinnejší spôsob znižovania spotreby energie v budovách,
 • zateplením môže dôjsť k zníženiu nákladov na kúrenie až o 50 %,
 • životnosť zateplenia z EPS podľa posledných analýz presahuje pol storočia,
 • v západných krajinách sa zatepľuje už od roku 1975 približne 0,5 až 1 m2 na obyvateľa ročne,
 • vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS z EPS sú esteticky variabilné,
 • ETICS sú odolné proti vlhkosti a vzniku plesní,
 • zateplením možno predchádzať respiračným ochoreniam,
 •  EPS je ekologický materiál. Jeho recykláciou po skončení životnosti možno získať až 80 % energie spotrebovanej na jeho výrobu.

Expandovaný polystyrén (EPS) nemá žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie. Používa sa nielen v stavebníctve na zatepľovanie fasád, ale aj na balenie potravín, čo je odvetvie, ktoré musí dodržiavať najprísnejšie hygienické a bezpečnostné normy. EPS vyhovuje všetkým zdravotným, bezpečnostným a hygienickým predpisom a požiadavkám vo vyspelých krajinách.

Izolácia z penového polystyrénu je biologicky neutrálna, nepoškodzuje zdravie ľudí ani životné prostredie. Kvalitný a správne použitý EPS udržuje priaznivú a zdravú vnútornú klímu v budove. Zároveň pomáha šetriť drahú energiu na vykurovanie a znižuje šírenie hluku konštrukciou budovy. Izolácia z penového polystyrénu neprijíma prakticky žiadnu vlhkosť. Je dôležité vedieť, že prípadné plesne v byte nie sú spôsobené tepelnou izoláciou, ale jej absenciou. Častou príčinou býva nevhodné technické riešenie konštrukcie, prípadne nedostatočné vetranie a podobne.

EPS taktiež nepredstavuje žiadne riziko z hľadiska ochrany zdravia v procese výroby, počas manipulácie na stavenisku, ani pri jeho recyklácii. Pri práci s EPS nie je potrebné používať ochranné prostriedky, ako sú napríklad ochranný odev, okuliare, rukavice a podobne. Počas výroby EPS sú emisné hladiny sledovaných látok zanedbateľné najmä vďaka tomu, že jeho objem tvoria 2 % pevných látok a 98 % vzduch.

Vnútorné zatepľovanie sa oproti vonkajšiemu používa vo výrazne menšej miere, ale hlavne vtedy, keď nie je možné urobiť zateplenie zvonku, napríklad pri historických pamiatkach alebo inak architektonicky unikátnych budovách. V našich klimatických podmienkach je jednoznačne vhodné zatepľovanie zvonka. Zateplením zvonka sa prekryjú všetky tepelné mosty a zníži sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií.

Zateplenie bytu zvnútra nie je ideálne riešenie. Ak by sa Vám nepodarilo presvedčiť väčšinu vlastníkov bytov o nutnosti zatepliť vonkajší plášť budovy, a rozhodnete sa pre zateplenie zvnútra, mali by ste sa jednoznačne poradiť s odborníkom na zateplenie vnútorných stien. Vhodný tepelnoizolačný materiál na tento druh zateplenia je napr. EPS (expandovaný polystyrén, ktorý nepredstavuje zdravotné riziká.) Dôležité je, aby izolačná vrstva bola súvislá a bez tepelných mostov.

Pri zateplení vnútorných stien je potrebné zvážiť všetky riziká. Celé obvodové murivo je totiž zvonka vystavované nízkym teplotám a rosný bod sa presunie do konštrukcie. Tam môže v zime kondenzovať vodná para a namŕzať. Pri zateplení zvnútra obyčajne dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhraní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu. Obyčajne v okrajových častiach (v kútoch), najmä posledného podlažia potom môžu vznikať plesne. Okrem toho sa zmenší aj úžitková plocha bytu.

Chyby, ktoré vzniknú prizateplení budovy, môžu mať viacero príčin. Riziko vzniku chýb sa výrazne znižuje pri správnom návrhu zateplenia, výbere certifikovaného kontaktného tepelnoizolačného systému, vrátane kvalitného izolačného materiálu, a v neposlednom rade pri odbornej realizácii zateplenia.

Pri navrhovaní zateplenia je potrebné sa vyvarovať niektorých základných chýb. Nie je správne napríklad zatepliť len jednu stranu budovy, ale riešiť zateplenie obvodového plášťa budovy komplexne, vrátane zateplenia strechy a stropu najvyššieho podlažia. Výmena okien a oprava balkónov sa má realizovať pred zateplením. V projekte na zateplenie by sa malo rátať tiež s dostatočnou hrúbkou izolačného materiálu, aby sa maximalizovali úspory energie. V súčasnosti odborníci odporúčajú hrúbku izolačného materiálu väčšiu ako 10 cm, pričom z dlhodobého hľadiska sa ukazuje optimálna hrúbka izolácie na úrovni 15 až 20 cm.

Rady, ako si vybrať kvalitný izolačný materiál a dobrú realizačnú firmu, nájdete v starších poradniach na našej stránke. Pri realizácii zateplenia je však veľmi dôležité dôsledné dodržiavanie technologických postupov. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávne lepenie izolačných dosiek, pričom je dôležitý výber kvalitnej lepiacej hmoty a správny spôsob nanášania lepidla. Lepidlo by sa malo nanášať v tvare húsenice po celom obvode dosky plus dva alebo tri body na plochu dosky.Pri mechanickom kotvení izolačných dosiek sa musia používať vhodné hmoždinky na konkrétny podklad a dodržiavať predpísané vzdialenosti v kotvení. Často sa robia chyby aj pri realizácii výstužnej vrstvy zatepľovacieho systému, konkrétne použitím nesprávnych lepidiel, nesprávnej mriežky alebo jej chybným uložením.

Zateplenie by podľa platných slovenských predpisov malo mať životnosť 30 rokov. Podľa metodického predpisu na európske technické osvedčenie kontaktné tepelnoizolačné systémy v Európskej únii majú preukázať životnosť minimálne 25 rokov. Pravdaže každý, kto investoval do zateplenia budovy, by chcel, aby zateplenie vydržalo dlhšie. Životnosť zateplenia závisí najmä od kvality kontaktného tepelnoizolačného systému, ktorý musí byť certifikovaný, od správneho technologického postupu pri realizácii, ako aj pravidelnej údržby a kontroly.

Expandovaný polystyrén (EPS) je najpoužívanejším materiálom na zateplenie budov. V laboratórnych testoch bola odhadnutá jeho životnosť na 100 rokov. Tepelná izolácia z kvalitného EPS preto dáva dobrý základ na dosiahnutie aj vyššej životnosti zateplenia. Odborníci zároveň prízvukujú význam používania certifikovaného kontaktného tepelnoizolačného systému (ETICS) pri obnove budov. ETICS, pre ktorý bolo vydané technické osvedčenie zaručuje kompatibilnosť a dlhodobú životnosť komponentov kontaktného tepelnoizolačného systému, ktoré sú vhodne kombinované v ucelenom a odskúšanom systéme od jedného dodávateľa celého tepelnoizolačného systému, vrátane záruk jeho kvality a životnosti.

V neposlednom rade je pre zachovanie funkčného zateplenia nevyhnutná jeho pravidelná údržba, ktorá sa vykonáva v intervale 10 až 15 rokov. Údržba je nutná v prípade degradácie povrchovej úpravy pôsobením poveternostných podmienok, v dôsledku mechanického poškodenia alebo zašpinenia povrchu. Pri bežnej údržbe sa podľa zhodnotenia stavu väčšinou nanášajú ochranné nátery a vykonajú opravy pri mechanickom poškodení. Pravidelná kontrola zároveň odhalí výskyt prípadných trhlín a netesností.

Výber expandovaného polystyrénu (EPS) od kvalitného výrobcu má zásadný význam na kvalitu a životnosť celého tepelnoizolačného systému, od čoho závisí aj výška úspor a návratnosť investície po zateplení. Kvalitná realizačná firma má udelenú licenciu od autorizovanej osoby na vykonávanie prác súvisiacich s realizáciou kontaktného tepelnoizolačného systému ETICS. Na ETICS je vydané TO alebo ETA a môžu sa v ňom používať len komponenty, ktoré sú v ňom uvedené a na ktoré vydal výrobca vyhlásenie o zhode. Na Slovensku technické osvedčenie (TO alebo ETA) vydáva a skúšky vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) v Bratislave, pričom ide o náročné skúšky podľa európskych noriem. Preto sa odporúča používať kontaktné tepelnoizolačné systémy, na ktoré bolo vydané takéto národné technické osvedčenie (TO), resp. Európske technické osvedčenie, tzv. ETA (European Technical Approval)

Kvalitný výrobca EPS má deklarované vlastnosti na kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v zmysle platnej normy STN EN 13163, vo svojom Vyhlásení zhody, ktoré si realizačná firma, resp. dodávateľ EPS, má vyžiadať priamo od výrobcu. Spotrebiteľ si môže aj sám laicky skontrolovať kvalitu EPS priamo na stavbe odvážením balíka EPS, na základe čoho môže očakávať kvalitu EPS. Pomôcku pre orientáciu v hmotnosti balíka nájdete tu.

Dôležité pri výbere sú aj skúsenosti výrobcu s produkciou EPS a tiež referencie z realizácie s použitím izolačného materiálu od výrobcu.

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) v spolupráci s TSÚS Bratislava realizuje každý rok projekt Monitoring kvality EPS, čím pomáha k zvyšovaniu kvality EPS na slovenskom trhu. Združenie EPS SR zároveň odporúča ako dodávateľov EPS členov združenia, ktorí tiež podliehajú prísnym kontrolám kvality EPS.

Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu hrúbku polystyrénu použijete, tým viac budete šetriť v priebehu životnosti zatepľovacieho systému, čo je v prípade penového polystyrénu 50 až 100 rokov.

K nepriateľom obvodových stien patrí vlhkosť. Zamedziť tvorbe plesní na povrchu vnútornej konštrukcie, predĺžiť jej životnosť a zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti možno kvalitným vonkajším zateplením s využitím EPS, ktorý sa dokáže vysporiadať s prirodzenou vlhkosťou bez väčšej straty jeho tepelnoizolačných vlastností.

Vlhnutie muriva vzniká v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý a teplota stien pre chladný vonkajší vzduch nízka, tvorí sa v murive vodná para.

Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii. S tým spojená zvýšená vlhkosť muriva môže spôsobiť
jeho poškodenie v dôsledku premŕzania vonkajšej vrstvy, zvýšiť riziko vzniku
plesní či vyššie účty za vykurovanie. Zateplením obvodového plášťa budovy sa
rosný bod pri dostatočnej hrúbke izolácie presunie do izolantu a chráni murivo
pred nežiaducou vlhkosťou.

Treba uviesť, že hodnota tepelnej izolácie všetkých stavebných aj tepelnoizolačných materiálov sa v laboratórnych podmienkach stanovuje a následne deklaruje pri nulovej
vlhkosti materiálu. Vieme však, že v praxi je nulová hodnota vlhkostí týchto materiálov nereálna. K optimálnym materiálom používaným pri zatepľovaní preto patrí
expandovaný polystyrén.

Aj pri zvýšenej vlhkosti si zachová výborné tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti.
Jedinečný materiál pre svoju uzatvorenú bunkovú štruktúru Každá jedna „guľôčka“, z ktorej sa polystyrén skladá, má uzatvorenú bunkovú štruktúru odolnú proti vode, ktorá obsahuje tisíce vzduchom naplnených buniek. Vypenením týchto guľôčiek sa vytvoria tepelnoizolačné dosky s obrovským množstvom izolačných vrstiev.

Pri kondenzácii sa vlhkosť vždy vyzráža len v tenkej vrstve materiálu (v mieste
teploty rosného bodu). Tu navlhne iba malá časť buniek, z ktorých sa vlhkosť
nerozširuje do ostatných. Pomer vlhkých vrstiev oproti suchým je nepomerne
malý, preto je tepelná izolácia polystyrénu ovplyvnená len minimálne. To
znamená, že rozdiel medzi deklarovanou hodnotou tepelnej vodivosti a skutočnou
pri zateplení s použitím EPS je takmer rovnaká.

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného polystyrénu v ETICS sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní s inými.Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy, v Slovenskej republike . Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.šenia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa použitý materiál neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je však dôležité dbať na to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré musia byť zhotovené z minerálnej vlny. Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť s odborníkmi aj ohľadne riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumentácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvodom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože Vás to pripraví o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách. Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných materiálov. Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna. Podľa diagramov dosahuje sivý polystyrén najlepšie výsledky vo všetkých hodnotených kritériách spomedzi všetkých porovnávaných materiálov. Čiastočne sú tieto výsledky ovplyvnené jeho nízkou hmotnosťou na funkčnú jednotku. Sivý EPS s hmotnosťou 2,5 kg/m2 je spomedzi porovnávaných materiálov najľahší. Rovnaké alebo veľmi podobné výsledky dosiahol aj biely EPS (tabuľka).

ETICS, R = 5 m²K/W, hmotnosť izolantu na m²
Tepelnoizolačný materiálBiely EPSSivý EPSKamenná vlnaPUR/PIRDrevovlákno
Hmotnosť (kg/m2)2,852,4519,123,8725,59

Silné stránky polystyrénu Z výsledkov porovnávania vyplynulo, že zo všetkých porovnávaných materiálov dosahujú sivý a biely expandovaný polystyrén najlepšie výsledky vo výrobnej fáze. Takéto výsledky dosahujú aj drevovlákna. Známe výhody EPS, ktorými sú nízka hmotnosť, nízka citlivosť na vlhkosť a absencia bezpečnostných opatrení počas inštalácie, sa odzrkadlili aj v kritériu vhodnosti aplikácie. V porovnaní materiálov sa tesne za sivým EPS umiestnil biely EPS. V hodnotení stratil zopár bodov v dôsledku materiálovej klasifikácie na požiarnu odolnosť „E“. Ďalšou významnou výhodou EPS je výhodný pomer ceny a výkonu. Spomedzi všetkých materiálov ho možno zaobstarať za najnižšie investičné náklady. EPS neobsahuje žiadne nebezpečné prísady, a preto tento materiál získal maximálne skóre za nízky potenciál ekotoxikologického rizika. Po skončení životnosti je EPS možné recyklovať. Ako ukazuje indikátorová energia ušetrená jeho opätovným využitím, miera úspor energie využitím recyklácie EPS je veľmi vysoká. Ďalšie materiály Z výsledkov porovnávania silných a slabých stránok izolačných materiálov pri aplikácii v ETICS vyplýva, že tepelná izolácia PUR/PIR má celkovo priemerné skóre. Minerálna vlna nemá v systéme ETICS žiadne zvláštne výhody. 

Zásady tvorby pavučinových diagramov

 • Výber kritérií predstavuje celý životný cyklus materiálu vrátane aspektov, ktoré sú dôležité v súlade s bežnými postupmi a normami.
 • Kritériá vychádzajú z objektívnych charakteristík a porovnateľných údajov, na ktorých sa zhodla väčšina odborníkov v oblasti analýzy životného cyklu a environmentálneho výskumu.
 • Každé kritérium je znázornené na vlastnej osi.
 • Najlepšie hodnoty – kladné vlastnosti sú na vonkajšej strane každej osi.

Silný dopyt po stavebných materiáloch spôsobuje nedostatok zásob u niektorých komodít. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu si treba preveriť aktuálne dodacie lehoty a zabrániť tak zbytočnému predlžovaniu zatepľovacích prác na stavbe. Výrobky z expandovaného polystyrénu sú k dispozícii po celý rok bez zdĺhavých čakacích lehôt. S blížiacim sa začiatkom stavebnej sezóny sú čakacie lehoty na niektoré komodity určené na zatepľovanie aj niekoľko mesiacov – s výnimkou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Prevádzky na výrobu expandovaného polystyrénu sa nachádzajú vo všetkých slovenských regiónoch. Slovenskí výrobcovia hlásia dostatok kapacít pre priebežné zásobovanie trhu. „Expandovaný polystyrén je celoročne dostupný materiál s minimálnou dĺžkou dodania. Tento krátky čas dodania ocenia investori i stavebné firmy. Dostupnosť materiálu im umožňuje plánovať stavebné práce bez omeškania,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Vyťažené realizačné firmy si tiež pochvaľujú jednoduchú manipuláciu a aplikáciu EPS, ktorý z 98 % tvorí vzduch. Práca s EPS je bezpečná a príjemná. Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod. Polystyrén je tiež mimoriadne ľahký. Možno ho kdekoľvek čisto, rýchlo a presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Vďaka rýchlemu postupu prác šetrí čas na stavbe. Ekonomická dostupnosť Expandovaný polystyrén patrí u nás medzi najvyhľadávanejšie tepelnoizolačné materiály pre svoj mimoriadny výkon, ktorý ponúka za výhodnú cenu. Zabezpečuje významnú úsporu energií. V zime pomáha udržiavať teplo vnútri domu a v lete chráni pred prehrievaním. Svoje vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti si zachováva počas celej životnosti. Kvalitný expandovaný (penový) polystyrén možno spoľahlivo identifikovať vďaka značke kvality. Značku „kvalitný výrobok“ zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje vo zvyšovaní kvality EPS na slovenskom trhu. „Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré môžu ponúkať nekvalitný materiál. Výrobok z EPS, ktorý je označený značkou „kvalitný výrobok“ znamená pre spotrebiteľa informáciu, že jeho kvalita podlieha pravidelnej kontrole výrobcom a nezávislej kontrole notifikovanou osobou v rámci projektu Monitoring kvality,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Spotrebitelia vďaka značke kvality spoľahlivo identifikujú kvalitný expandovaný (penový) polystyrén (EPS). Združenie EPS SR zaviedloznačku „kvalitný výrobok“ pre výrobky z EPS. Značka uľahčí bežným spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Značku, ktorá zaručuje, že ide o kvalitný výrobok zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje v zvyšovaní kvality EPS na Slovensku. „Expandovaný (penový) polystyrén vyrábajú či dodávajú na slovenský trh desiatky firiem. Medzi nimi sa môžu nájsť aj také, ktoré ponúkajú nekvalitný materiál,“ upozorňuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Značka kvality EPS bude slúžiť ako jednoduchá pomôcka, podľa ktorej spotrebiteľ jednoducho a spoľahlivo rozlíši kvalitu výrobkov predávaných v stavebninách. Dva stupne kontroly kvality Značku kvality EPSsúoprávnení používať členovia Združenia EPS SR, ktorí splnia kritériá kontroly kvality EPS výrobkov. V rámci projektu monitoring kvality ju priamo v obchodnej sieti pravidelne vykonáva nezávislá notifikovaná osoba. „Aktuálne je touto autorizovanou osobou Technický skúšobný ústav stavebný, čo zaručuje objektivitu výsledkov monitoringu kvality,“ dopĺňa Marta Strapková. Každý výrobca musí tiež vo svojej prevádzke uplatňovať systém radenia výroby výrobkov EPS v zmysle STN EN 13163 a STN EN 13172. Dodržiavanie uvedeného systému bude pravidelne, minimálne jedenkrát ročne, preverované auditmi. Tie bude vykonávať projektový manažér združenia, priamo vo výrobniach jednotlivých členov Združenia EPS SR. Kvalita EPS patrí medzi dlhodobé priority Medzi hlavné priority Združenia EPS SR dlhodobo patrí monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku, následná ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou expandovaného (penového) polystyrénu (EPS) a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

EPS bol úspešne použitý po desaťročia a zachová si svoje vlastnosti počas celej životnosti budovy. Toto bolo jasne preukázané vo švajčiarskej štúdii o dlhodobom správaní sa EPS.

EPS bol úspešne použitý po desaťročia a zachová si svoje vlastnosti počas celej
životnosti budovy. Toto bolo jasne preukázané vo švajčiarskej štúdii o dlhodobom
správaní sa EPS.

Podľa environmentálneho vyhlásenia o výrobku IVH-EPD-2009311-D, správne
nainštalované izolačné výrobky z EPS predstavujú dlhodobú stabilitu rozmerov (dĺžka,
šírka, hrúbka) a ich stavebných fyzikálnych vlastností. Sú vode odolné a nedegradujú
vplyvom mikroorganizmov. Pri správnom zaobchádzaní a správnej inštalácii vydržia
izolačné materiály z EPS rovnako dlho, ako budova, ktorá je nimi zaizolovaná.

EPS ponúka dobrú hodnotu za cenu, pričom garantuje optimálnu tepelnú izoláciu za primerané náklady. Vyjadrené ekonomicky – najlepšie hrúbka izolácie je medzi 14 a 32 cm. Z ekologického hľadiska, by bola dokonca hrubšia izolácia vhodnejšia.

• Tepelná obnova budovy, ktorá bola postavená v 70 rokoch, by mohla ušetriť cca € 1.000 až € 2.000 za rok.

• Za predpokladu, že náklady (tzv. bežné biznis náklady) ktoré by bolo nutné vynaložiť na údržbu budovy by neboli účtované, návratnosť nákladov, vynaložených na tepelnú
obnovu by bola cca 10 rokov. „ Biznis náklady“ zahŕňajú cenu lešenia a maliarskej práce
pre staršie fasády, ktoré by taktiež mali byť zrenovované. Táto skutočnosť je vysvetlená v štúdii, ktorá bola uskutočnená v provincii v Hornom Rakúsku.

• S príspevkami od štátu na alebo z dotácií z fondu na podporu zatepľovania by mohla byť
tepelná obnova zaplatená dokonca skôr.

Vzduch je extrémne zlý vodič tepla. To je aj dôvodom, prečo vtáci nafukujú svoje
perie v chlade, aby zvýšili množstvo zachyteného vzduchu a lepšie sa izolovali. EPS
sa preto vyznačuje vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, lebo sa skladá z 98 %
vzduchu, uzavretého v malých bunkách.

Nielen vďaka svojim vynikajúcim izolačným vlastnostiam, ale aj vzhľadom k ich rýchlemu a jednoduchému používaniu bez akýchkoľvek zdravotných rizík, tvoria izolačné dosky z EPS najvyššie percento použitia v ETICS ( vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov) v Európe.

Expandovaný polystyrén je u nás vyhľadávaným materiálom na zateplenie bytových domov, a to najmä pre výhodný pomer ceny a výkonu. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR upozorňuje na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú zatepľovania s expandovaným polystyrénom (EPS). 

1. Desať centimetrov polystyrénu nestačí Vo všeobecnosti platí, že čím väčšiu hrúbku polystyrénu použijete, tým viac budete šetriť v priebehu celej životnosti zatepľovacieho systému. Pri tradičnom bielom polystyréne sa odporúča použiť izoláciu s hrúbkou aspoň 16 cm. Alternatívne možno použiť sivý polystyrén, ktorý dosahuje rovnaké izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke. „Treba si však uvedomiť, že cena polystyrénu tvorí malé percento z celkových nákladov na zateplenie. Zvýšenie hrúbky polystyrénu o 1 až 5 cm je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľné a zároveň dosiahnete vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie a lepší komfort života,“ radí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. 

2. Polystyrén má dlhoročnú životnosť Životnosť polystyrénu, ktorý sa v súčasnosti vyrába, môže byť viac ako 50 rokov. Informácie, že polystyrén postupne mizne sú dnes už len mýtmi. Životnosť certifikovaného ETICS (vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému) s polystyrénom závisí najmä od kvality jeho skladby, použitia kvalitných materiálov, od správneho technologického postupu pri realizácii, ako aj pravidelnej údržby a kontroly. 

3. Dom „dýcha“ aj po zateplení Tepelná obálka z polystyrénu dom neuzatvorí nepriedušne. Z veľkej časti dochádza k výmene vzduchu prostredníctvom škár v konštrukcii či netesnostiach okien alebo dverí, pomáhajú aj ventilátory alebo digestory. Dom teda aj po zateplení dýcha ďalej. 

4. Zateplenie vás zbaví plesní Zateplením sa znižuje kondenzácia vodnej pary v dome a ten je tak chránený proti tvorbe plesní. K tvorbe plesní môže prispieť nedostatočné vetranie, najmä v priestoroch s vyššou vlhkosťou. Vlhkosť je spôsobená činnosťou človeka (varenie, sušenie bielizne, kúpanie), prítomnosťou nadmerného počtu kvetín alebo nedostatočne vetranými priestormi (pivnice, priestory za nábytkom, steny pod tapetami). Netreba preto zabúdať na pravidelné, krátke a intenzívne vetranie. 

5. Nechajte to na odborníka Návrh skladby zateplenia patrí jednoznačne do rúk projektantovi a realizácia zodpovednej realizačnej firme s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade svojpomocného zatepľovania nemožno zaručiť životnosť prác a ak budú potrebné opravy, môže vás to vyjsť poriadne draho. 

6. Pozor na staré zateplenie Ak sa bytový dom zatepľoval v 90. rokoch overte si, že bola použitá dostatočná hrúbka izolácie. V začiatkoch rozvoja zatepľovania u nás sa totiž zatepľovalo izoláciou s hrúbkou len 5 cm, čo je z hľadiska dnešných požiadaviek nedostatočné.

EPS disponuje širokou škálou vlastností, pre ktoré sa stal najvyhľadávanejším izolačným materiálom. Pokiaľ hovoríme o klimatických podmienkach, odoláva napríklad teplotám, ktoré sa trvale pohybujú do 80oC. Je biologicky neutrálny, nepoškodzuje zdravie, ani životné prostredie. Ako izolačný materiál dobre znáša klimatické podmienky aj za tuhých mrazov, ktoré sa občas na Slovensku vyskytnú. Naviac, vďaka nemu nedochádza v zateplenom dome k teplotným výkyvom, čím sa zlepšujú klimatické podmienky vo vnútri budovy.

Čo sa týka vhodného času na realizáciu zateplenia, ideálnym obdobím je najmä jar alebo jeseň. Ale o tom, aby bolo zateplenie kvalitné, rozhoduje viacero faktorov. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému musí prebiehať v primeraných poveternostných podmienkach, ktoré výrazne zhoršuje dážď. Lepenie polystyrénu nie je prípustné pri teplotách nižších pod -5oC. Pokiaľ je teplota nižšia, mali by sa zatepľovacie práce odložiť. Maximálne teploty pre aplikáciu sa odporúčajú do 30oC. Pri vyšších teplotách by mali byť prijaté dodatočné opatrenia, napr. tienenie vhodnými sieťkami apod.

Pre kvalitné  zateplenie domu sú zásadné tri podmienky:

 • dodržanie systémovej skladby certifikovaného výrobku,
 • dodržanie technologickej disciplíny, čo v praxi znamená dodržiavať podmienky, pri ktorých možno výrobok aplikovať,
 • profesionálna montáž realizovaná certifikovanou firmou. Tá by mala byť preškolená od výrobcu a byť oboznámená s technológiou a s vlastnosťami materiálu. Na Slovensku vydáva licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS – External Thermal Insulation Composite System) Technický a skúšobný ústav, n. o. v Bratislave. Zoznam firiem s licenciami nájdete na  http://www.tsus.sk/sluzby/licencie_etics.php
   

Správny realizačný postup prác zhotoviteľa jednoznačne ovplyvní konečný výsledok kvality zateplenia budovy. Podozrivo nízke ceny za stavebné práce sa nám môžu vypomstiť pri objavovaní následkov neprofesionálnej práce.

Tu je pár užitočných tipov ako si správne vybrať:

 • Pri výbere kvalitnej dodávateľskej firmy pomôžu pozitívne referencie z už realizovaných stavieb,
 • vyššiu záruku kvality väčšinou poskytujú dodávatelia, ktorí na trhu pôsobia už veľa rokov a za ten čas získali dostatok skúseností,
 • kvalitná firma pracuje s výrobkami, ktoré sú v zhode so všetkými uvedenými zásadami pre používané výrobky.

Výška úspor, ktorú prinesie zateplenie, je závislá na druhu zatepľovanej budovy, jej dispozičným riešením, na dobe v ktorej bol objekt postavený a samozrejme tiež na kvalite jeho vyhotovenia. Nároky na tepelnú ochranu sa postupom času sprísňovali a je teda logické, že väčšie úspory zateplením sa všeobecne dosahujú na budovách postavených do 80-tych rokov minulého storočia, kedy sa začala vo väčšej miere prejavovať snaha o zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Zateplením stien budov postavených do 80-tych rokov sa dosahuje úspora energie na vykurovanie až okolo 40%. Podiel úspor samozrejme narastá s komplexnosťou zateplenia. Po výmene okien, zateplení obálky budovy, teda strechy, stropnej konštrukcie pod pôdou a nad pivničnými priestormi a konštrukcie vstupných zádverí, sa obvykle dosahujú ešte o niekoľko desiatok percent vyššie úspory.

Každá budova vyžaduje vlastné riešenie, preto je pred realizáciou o to viac potrebné posúdiť efektivitu jednotlivých opatrení a kombinovať ich tak, aby bol konečný výsledok pre vlastníka budovy optimálny.

Čo by ste mali vedieť pred zatepľovaním?

Ako expandovaný polystyrén, tak aj vonkajší tepelnoizolačný systém vyrobený z neho( ETICS), sú výrobky, ktorých uvedenie na trh je podmienené posúdením vlastností. Pozitívne posúdenie sa na prvý pohľad najľahšie rozpozná podľa označenia CE pri EPS a podľa Vyhlásenia o parametroch u ETICS, alebo podľa Vyhlásenia o parametroch ETICS a zároveň označenia CE vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému, ak je na trh uvedený podľa európskych dokumentov.

V nasledujúcich desaťročiach sa budú stavať budovy s nízkou potrebou energie, aby  sa splnili požiadavky nových nariadení. Je potrebné si uvedomiť, že využívaním  nízkoenergetických budov, alebo budov s takmer nulovou potrebou energie  je možné technicky aj ekonomicky znížiť  spotrebu energie  o 70 až 80 %. Expandovaný polystyrén ( EPS) je z hľadiska dobrého pomeru ceny a  jeho úžitkových vlastností  vhodné použiť  na realizáciu týchto stavieb vo viacerých aplikáciách.

• Izolácia šikmej strechy a stropu

EPS sa môže použiť na izoláciu šikmej strechy u väčšiny stavieb, pričom sa izolačné dosky môžu umiestniť na strechu alebo pod ňu.( V budove s neizolovanou šikmou strechou sa asi  42% tepla stráca cez strechu.)

• Plochá strecha

Podobne ako u budovy so sklonenou strechou aj u budovy s neizolovanou plochou strechou uniká 42% tepelnej energie cez strechu. Tepelná izolácia sa môže použiť u väčšiny strešných konštrukcií.  Na tepelnú izoláciu nových a renovovaných plochých striech sa používajú tvarované EPS dosky.

• Izolácia stien

U priemerného neizolovaného domu sa približne 24 % tepla stráca cez steny. U stien existujúcich domov sa izolácia môže realizovať:

•  inštaláciou EPS izolačných panelov na obvodovú stenu  a nanesením vonkajšej omietky, resp. inej dekoračnej úpravy na povrch (ETICS);

•  inštaláciou  EPS izolačných panelov s nepremokavou   úpravou pod úroveň terénu  (obvodové dosky) ;

•  natlačením alebo nafúkaním voľne sypaného izolačného   EPS  do dutiny steny zvrchu alebo cez otvory   vytvorené navrchu  obvodovej steny tak, aby sa vyplnila celá dutina;

•  upevnením izolačných EPS dosiek s integrovanou  omietkovou úpravou na jednej strane (doublage) na  vnútornú stranu steny.

• Izolácia podlahy a  základov

U neizolovaných  budov uniká cez podlahy až do  20%   tepla. Vďaka veľmi dobrej pevnosti v tlaku  a nízkej  absorpcii vlhkosti je izolácia podlahy na prízemí jednou z najčastejších aplikácií EPS.

Expandovaný polystyrén (EPS) patrí do skupiny výrobkov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Keďže samotný materiál obsahuje viac ako 98 % vzduchu (v závislosti od objemovej hmotnosti), aj jeho recyklácia je veľmi jednoduchá. Predovšetkým pri výrobe EPS dosiek pre izolačné účely využívajú spracovatelia technologický odpad do opätovného spracovateľského cyklu. Technologický odpad vznikajúci pri výrobe výrobkov z EPS pre obalové účely sa spravidla používa na iné aplikácie. Na Slovensku sa odpad z obalov väčšinou zbiera a spracováva najmä na stavebné izolácie v kombinácii s ostatnými prísadami (napr.polystyrénový betón...). V západnej Európe sa tiež používa na energetické zhodnocovanie pri spaľovaní s ostatným zmesným odpadom z plastov.   1. Hlavné zdroje polystyrénových odpadov

 • obalový materiál – elektrospotrebiče, rôzne krehké predmety, nábytok ,atď.
 • EPS odpady zo stavebnej činnosti
 • EPS odpady z búrania stavieb
 • EPS odpady z výroby panelov atď.

  2. Spracovanie odpadov Odpadový EPS musí prejsť dvomi základnými operáciami: triedením a drvením.   Triedenie Pri triedení sa postupuje podľa stupňa znečistenia odpadového EPS. Znečistenie vyplýva z jeho prvotného určenia. Napríklad obalové materiály bývajú polepené rôznymi papierovými alebo plastovými štítkami, lepiacimi páskami apod. Pri polystyrénových doskách použitých na stavbe alebo z búrania ide o znečistenie tmelom, betónom, maltou, asfaltovanými pásmi, sadrokartónom.   Drvenie Po roztriedení je expandovaný polystyrén rozdrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa ďalej používa na rôzne účely. Materiál, ktorý nie je znečistený cudzími prímesami, možno opäť použiť pri výrobe izolácií (s výnimkou izolácií ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je použitie cudzieho recyklátu vylúčené). Pri výrobe expandovaného polystyrénu sa k primárnej surovine mohol vždy pridávať aj recyklát z vlastnej výroby, ktorý sú schopní spracovať na kvalitné výrobky všetci výrobcovia EPS. Znečistený materiál po rozdrvení možno použiť pri výrobe ľahčených betónov, izolačných omietok, zásypov apod. Týmto spôsobom možno roztriediť a spracovať väčšinu odpadového polystyrénu. V budúcnosti je predpoklad, aby s využitím separovaného zberu z priemyslu, obchodu, ale i z domácností došlo prakticky k úplnému efektívnemu spracovaniu odpadov z EPS. Tak, aby sa  životný cyklus výrobkov z EPS úplne uzavrel bez zostatkov pre skládky odpadov a tým sa chránilo aj životné prostredie.    

Mnoho stavbárov, najmä ak zatepľujú dom svojpomocne, má tendenciu použiť najlacnejší expandovaný polystyrén bez ohľadu na jeho pôvod a vlastnosti. Treba si však uvedomiť, že na fasádu možno použiť iba fasádny polystyrén, ktorý musí spĺňať určité kritériá kvality:

 • presnosť,
 • tvarovú stálosť,
 • pevnosť,
 • tepelnoizolačné vlastnosti.

Tieto parametre sú dôležité a ich význam rastie aj s pribúdajúcou hrúbkou izolácie, ktorá sa bežne pohybuje okolo 12 cm a viac. Najlepšou zárukou kvality je použitie EPS od niektorého člena Združenia EPS SR.

Výrobky členov združenia podliehajú pravidelnej internej kontrole kvality a monitoringu kvality. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení zhody, a tým zabezpečiť dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia.

Najväčšou chybou starších objektov je nedostatočná tepelná izolácia väčšiny stavebných konštrukcií – stien, stropov, strechy i základov. Miesta, kde dochádza k úniku čoraz drahšieho tepla, sa nazývajú tepelné mosty.

Najčastejšie sa tepelné mosty vyskytujú v obvodovom plášti, konkrétne napríklad v prekladoch, v škárach a v miestach styku jednotlivých častí konštrukcie. Tepelný most je rizikový aj z hľadiska kondenzácie vody na stenách a šírenia nežiaducich plesní. Chyby v konštrukciách a tepelné mosty dôsledne odhalia termovízne merania, na základe ktorých sa vyberú najvhodnejšie opatrenia na riešenie problémov a nepodcenia sa na oko neviditeľné chyby.

Termokamera odhalí skutočný stav konštrukcie. Jej využitie je vhodné pred rekonštrukciou, ako aj na kontrolné merania, ktoré odhalia skutočnú kvalitu prác zateplenia. Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť redukovanie tepelných mostov, je zateplenie konštrukcie budovy vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS). 

Väčšiu redukciu tepelných mostov dosiahnete zateplením nielen obvodového plášťa, ale aj strechy a stropu najvyššieho podlažia, ako aj výmenou starých okien. Najpoužívanejším materiálom na zateplenie budovy je expandovaný polystyrén (EPS). Odstránenie úniku tepla cez konštrukciu však dosiahnete len použitým kvalitného tepelnoizolačného materiálu a pravdaže kvalitnou montážou od overenej realizačnej firmy. Ako rozpoznať kvalitný EPS a nájsť si profesionálnu firmu na projektovanie a realizáciu zateplenia vášho domu nájdete v starších článkoch v poradni na webovej stránke Združenia EPS SR.

Podobne ako rad iných materiálov – v podstate náhodou. V roku 1949 skúšal vývojový pracovník nemeckej spoločnosti BASF s českými koreňmi, Fritz Stastny, rôzne zmesi materiálov. Dával ich do prázdnych škatuliek od krémov na topánky. Na druhý deň bol veľmi prekvapený, keď našiel jednu zo škatuliek otvorenú a v nej napenenú bielu hmotu. Nový materiál si vďaka svojim výnimočným izolačným vlastnostiam čoskoro našiel svoje uplatnenie aj v stavebníctve.