Mnohí ľudia si myslia, že po tom, čo uplynie polystyrénu životnosť, skončí automaticky na skládkach. Pravdou však je, že výrobky z polystyrénu používané v stavebníctve je možné recyklovať. Recyklovať sa dajú nielen zvyšky a odrezky zo zatepľovania, ale už aj polystyrén zo starších  demolácií. Takýto materiál musí byť pred vlastnou recykláciou často upravený, pretože stavebné výrobky z polystyrénu používané v minulosti obsahovali retardér horenia HBCD. Nemôžu tak byť recyklované rovnako ako odpad z obalového materiálu. Avšak v súčasnosti už existuje inovatívna technológia PolyStyreneLoop, ktorá umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť  polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. Polystyrén sa potom môže použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Táto technológia za svoj inovatívny prístup k nakladaniu s polystyrénom z demolácií dokonca zvíťazila v súťaži Blue Tulip Awards 2020 v kategórii Klíma www.bluetulipawards.nl/en-us/page/network/winners. Čiže možno povedať, že expandovaný polystyrén je 100 %  recyklovateľný materiál.