Aplikácie EPS

Kontaktný tepelnoizolačný systém ETICS

Izolácie plochých striech

 Izolácie šikmých striech

Izolácia podláh – základová doska

Vnútorné izolácie sadrokartónových stien

Inžinierske aplikácie

EPS používaný v sendvičových paneloch (drevo, kov, drevotrieska)

Podlahové vykurovanie

Zvuková izolácia do plávajúcich podláh

EPS drenážne dosky

 

Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem ekonomického aspektu súvisí aj s ďalšími hľadiskami, od ekologických začínajúc cez hygienické až po estetické. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Aplikácie EPS

Prehľadná grafická ilustrácia aplikácií EPS v praxi s klikateľnou ilustráciou. Využite potenciál EPS naplno.

Požiadavky na výber vhodného typu EPS pre stavbu

Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického posudzovania.

Typy a skupiny výrobkov na použitie v stavebníctve

EPS je rozdelený na štyri typy podľa plánovaného použitia výrobku.