Konferencie a semináre

09.10.2023

Pozvánka: Konferencia COINTT 2023: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podn...

12.04.2023

Pozvánka: 22. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023: Prvý krok k energetickej nezávislosti

Združenie EPSSR Vás pozýva na prednášky o EPS, ktoré pre Vás pripravilo v rámci 22. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023: Prvý...

05.10.2021

Pozvánka: 21. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Združenie EPSSR Vás pozýva na prednášky o EPS, ktoré pre Vás pripravilo v rámci 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podst...

16.03.2018

Odborný seminár: Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb

Združenie EPSSR v spolupráci s SKSI a SKA zorganizovali odborný seminárV yužitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Cieľom odb...

16.11.2017

Medzinárodná konferencia o použití EPS v zemných aplikáciách

V dňoch 09-11.05.2018  sa uskutoční 5.Medzinárodná konferencia o použití EPS v zemných aplikáciách Miesto konania : Kyrenia, Severný Cyprus Via...

03.02.2014

CONECO 2014 INCHEBA EXPO Bratislava

Veľtržné podujatie CONECO/RACIOENERGIA spolu s rozšíreným segmentom Energetiky sa bude venovať aktuálnym otázkam stavebníctva vo svojom ďalšom ro...

01.03.2013

20. medzinárodná konferencia NOVÉ PREDPISY NA STAVEBNÉ VÝROBKY PRE OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV

Dňa   10.4.2013 sa uskutoční v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a.s   20. medzinárodná konferencia  NOVÉ PREDPISY NA STA...

02.03.2013

EUMEPS Master Class "EPS in ETICS"

V dňoch  18-19.3.2013 vo Viedni  sa organizuje - Medzinárodná konferencia EUMEPS Master Class -" EPS v ETICS".   Základné témy konfer...

15.09.2012

Medzinárodná konferencia VDI particle foam

V Berlíne sa v dňoch 27-29.11.2012 uskutoční Medzinárodná konferencia VDI particle foam, ktorej spoluorganizátorom je aj EUMEPS ( Európske združenie v...

14.03.2012

Dvadsať rokov zatepľovania na Slovensku

28.3.2012  v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.   -   19. medzinárodná konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb &nbs...