Technické listy

EUMEPS, Asociácia európskych výrobcov EPS, vydala sériu informačných letákov – technických listov, ktoré sme so súhlasom preložili a prispôsobili na podmienky v SR. V týchto Technických listoch sú aktuálne témy o vlastnostiach výrobku a jeho aplikáciách, ktoré sú riešené jednoducho a výstižne.

Všetky Technické listu tu.

EPS je úsporný

EPS je vhodný na izoláciu

EPS je vhodný na jednoduché použitie

EPS je udržateľný a bezpečný pre zdravie a ŽP

EPS je bezpečný