Odborné prezentácie

2018

Prezentácie zo seminára – Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb.

2016

2013

2011

Dipl.Ing. Gerhard Greßlehner (Hasičský sbor města Linz)

Mjr.I.Nohová (TNK č.27)

Ing.Š.Rástocký (FIRES s.r.o.),

pplk. Ing. J. Cincula ( HaZZ  SR)

Ing.J.Dufek (PAVUS,a.s.)

Ing.J.Akuratný (FIRES s.r.o.)

Prof.Ing.Z.Sternová , PhD.(TSÚS, n.o., ZPZ SR)

Ing.M.Machatka,CSc.( CZB ČR )

Ing.P.Rydlo (Sdružení EPS ČR)

Edmar Meuwissen, EUMEPS Brusel

Ing.Juraj Mlynarčík

Rigips, Saint Gobain

2008

Ing. Štefan Rástocký

2007

Ing. Štefan Rástocký.19.11.2007

2006

Steven Long, EUMEPS, Global Insulation

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Smolenice, 21.06.2006

Doc. Ing. Ján Slašťan, CSc. Smolenice, 21.06.2006