Tlačové správy

22.11.2011

Spolupráca v projekte "Ako to robia inde"

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov  expandovaného polystyrénu na Slovensku  sa zapojilo do projektu Ako to robia inde alebo nech...

02.11.2011

Spotreba expandovaného polystyrénu

Spotreba penového polystyrénu (EPS) ako izolačného  materiálu v Slovenskej republike zaznamenala za tohtoročných deväť  mesiacov medziročný...

14.03.2012

Aká je kvalita polystyrénu na Slovensku?

Kvalita penového polystyrénu (EPS) na slovenskom trhu sa v minulom roku opäť zlepšila. Podiel kvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti zodpovedajú s...