4 ekootázky o polystyréne

4 ekootázky o polystyréne

4 ekootázky o polystyréne

Znižovanie spotreby energie je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a šetriť nám pomáha aj expandovaný polystyrén, ktorý sa používa na zateplenie budov. Rovnako dôležité sú však aj udržateľné postupy pri výstavbe. Ako je na tom polystyrén z tohto pohľadu?

Dá sa EPS recyklovať?

Nielen klimatická situácia, ale aj stúpajúce ceny energií a stavebných materiálov nás nútia premýšľať pri výstavbe nad ekologickými a zároveň efektívnymi riešeniami. Patrí k nim aj recyklovanie, ktorým sa vlastne „zabijú dve muchy jednou ranou“ – zníži sa množstvo odpadu, ktorého pri stavebnej činnosti vzniká neúrekom, a zároveň sa zdroje využijú naozaj efektívne. I keď o tom mnohí nevedia, 100-percentne recyklovateľné sú aj tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu (EPS). A to nielen zvyšky zo zatepľovania, ale aj odpad EPS zo starších budov. Donedávna to tak nebolo, no dnes sa už dá zužitkovať aj materiál pochádzajúci z demolácií. Pôvodne bola totiž problémom látka HBCD, ktorá sa v minulosti používala ako retardér horenia (v súčasnosti ho už nahradil nový ekologický polyFlame retardant). Nová technológia, za ktorú vedci z nemeckého Fraunhoferovho inštitútu získali v roku 2021 prestížne ocenenie za inovatívnosť, umožňuje recyklovať práve dosky s obsahom HBCD a získať zo starších materiálov nielen očistený polystyrén vhodný na opätovné spracovanie, ale aj bróm z pôvodného retardéra horenia. A pred rokom otvorili v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop v Terneuzene v Holandsku aj prvý recyklačný závod tohto druhu.

Kto sa má postarať o odpad?

Je to úloha pôvodcu odpadu, teda buď investora, alebo stavebnej firmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. I keď triedenie a recyklácia odpadového EPS zo zatepľovania u nás nie sú momentálne povinné, neznamená to, že sa nerealizujú a že využitie tohto odpadu nie je dôležité.

Kam s ním?

Pre všetky druhy odpadu z EPS u nás existuje systém zberu a recyklácie. Povedomie o možnostiach recyklácie polystyrénu je však stále dosť nízke a výsledkom je jeho umiestnenie do nesprávneho odpadu. Kam teda patrí? Odrezky a zvyšky EPS zo zatepľovania môžete odniesť do zberného dvora, dajú sa vhodiť do špeciálnych nádob na neznečistené zvyšky EPS, ktoré nájdete pred niektorými stavebninami (odtiaľ si ich odvezie výrobca na ďalšie spracovanie), po dohode s recyklátorom ich môžete zaniesť do jeho prevádzky, čistý EPS odpad odoberajú po dohode recyklátori a niektorí výrobcovia aj priamo zo stavby. Polystyrénové dosky z demolácií starších stavieb obsahujú retardér horenia HBCD, preto ich nemožno odniesť do zberného dvora a recyklovať klasickým spôsobom. Na Slovensku sa v súčasnosti nerecyklujú, pretože u nás nie sú dostupné potrebné technológie. Po úspešnom spustení závodu v Holandsku sa však plánuje výstavba prevádzky na spracovanie tohto druhu odpadu aj v blízkosti Slovenska.

Ako sa využíva recyklát?

Z polystyrénových dosiek sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako je betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení sa polystyrén podrví a podľa stupňa predchádzajúceho znečistenia sa ďalej využíva na rôzne účely: v prvom rade pri výrobe nových tepelnoizolačných dosiek – odpadový stavebný EPS sa môže v určitom množstve pridať do nového výrobku bez zníženia výslednej kvality, ako prímes do iných stavebných materiálov – mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod., n a výrobu kulís a dekorácií, v reklamnom i nábytkárskom priemysle (napr. ako prídavok k náplni do sedacích vakov), ako prímes pri výrobe keramiky, ako prímes na prevzdušnenie pôdy. Recyklovanie je šikovný spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a zároveň efektívne využiť zdroje. Európska asociácia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa preto zaviazala, že do roku 2030 zaistí úplné opätovné využitie tohto materiálu. Členom EUMEPS je aj slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov EPS, ktorého cieľom je recyklovať v roku 2025 na Slovensku viac ako polovicu odpadov z EPS. Dnes sa ich u nás spracuje približne 30 %.Expandovaný polystyrén (EPS) je 100-percentne recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Praktický tip: Odpad z EPS, ktorý vzniká v rámci stavebnej činnosti, nepatrí ani do žltých kontajnerov, ani do komunálneho odpadu – v takom prípade totiž nebude správne zrecyklovaný.

Mapu zberných miest, ďalšie dôležité kontakty a všetky potrebné informácie o triedení EPS nájdete na stránke www.recyklujempolystyren.sk.