Ako spoznať kvalitný EPS

Ako spoznať kvalitný EPS

V poslednej dobe ceny energií neustále rastú, čím sa zvyšujú náklady na vykurovanie budov.
V záujme ochrany spotrebiteľa sme spracovali krátku informáciu , ako vykonať jednoduchú
kontrolu kvality EPS a to najmä preto, že sa na trhu objavujú i distribútori, ktorí v rozpore s kvalitou
certifikovaného EPS distribuujú aj EPS s nižšou kvalitou, ako to predpisuje norma STN EN 13 163. Čítajte viac