Energeticky hospodárne bývanie možno dosiahnuť aj s pomocou zateplenia

Energeticky hospodárne bývanie možno dosiahnuť aj s pomocou zateplenia

Novostavby na Slovensku majú od 1. januára 2021 povinnosť byť čo najviac energeticky efektívne a spĺňať zaradenie do energetickej triedy A0. Existuje viacero spôsobov, ako sa k nej priblížiť – jedným z nich je kvalita vonkajšej obálky budovy pomocou zateplenia.

Európska komisia prijala 5.12. 2021 rozsiahlu revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov. Vďaka dohode Rada môže začať rokovania s Európskym parlamentom. Po dosiahnutí dohody medzi nimi formálne prijmú konečné znenie smernice.

Hlavnými cieľmi tejto revízie sú zníženie emisií skleníkových plynov budov a konečnej energetickej spotreby do roku 2030 a stanovenie dlhodobej vízie budov vo vzťahu ku klimatickej neutralite v celej EÚ do roku 2050. Na to aby sa vízie naplnili, je potrebné zvýšiť mieru obnovy budov, zlepšiť informácie o energetickej hospodárnosti a udržateľnosti budov a zabezpečiť, aby všetky budovy boli v súlade s požiadavkami na klimatickú neutralitu do roku 2050. Posilnená finančná podpora, modernizácia a integrácia systému sú nástrojmi na dosiahnutie týchto cieľov.

Slovensko plánuje do roku 2026 investovať 2,7 miliardy Eur do obnovy budov z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Ďalšie zdroje sú nachystané v Operačnom programe Slovensko, ktorý sa má čerpať do roku 2027.

Štúdia BPIE (Building Performance Institie Europe) ukázala, že až 45 % spotreby energie v budovách je možné znížiť zateplením. Ďalšie úspory ponúka výmena okien a následná inštalácia obnoviteľných zdrojov. „Nielen obnova existujúcich, ale aj výstavba nových objektov s takmer nulovou potrebou energie s využitím expandovaného polystyrénu je riešením, ktoré pomáha dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie v budovách.,“ hovorí predsedníčka Združenia EPS SR, Marta Strapková.

Ako dosiahnuť štandard A0? Pomôže vám projektant

„Štandard A0 znamená, že objekt dosiahne takmer nulové množstvo potreby energie formou efektívnej tepelnej ochrany a vo vysokej miere využíva energiu, získanú z obnoviteľných zdrojov priamo v dome alebo v jeho blízkosti,“ dopĺňa Marta Strapková. Pre tieto objekty je kľúčový ich tvar a vsadenie do okolitého prostredia s ohľadom na orientáciu svetových strán, nadmorskú výšku a podnebie.

Pri dosiahnutí štandardu A0 hrajú najdôležitejšiu rolu architekti a projektanti, pretože ich úlohou je navrhnúť vhodné okná, ako aj efektívny spôsob vykurovania a vetrania – to všetko s ohľadom na dosiahnutie čo najvyšších energetických, ekologických a ekonomických úspor.

Aj zateplenie s využitím polystyrénu pomáha dosiahnuť štandard A0

Zateplenie prináša viacero benefitov pre rodinný dom – nejde len o znižovanie tepelných únikov, ale napríklad aj o vyššiu požiarnu bezpečnosť, lepšie akustické vlastnosti, či predĺženie životnosti stavby. „Projektant vypracuje tepelnotechnický výpočet a na jeho základe odporučí ideálny tepelnoizolačný materiál, ako aj jeho hrúbku. Expandovaný polystyrén sa osvedčil ako kvalitný a štandardne spracovateľný izolačný materiál pre všetky druhy tepelných izolácií ako vo forme tvaroviek aj ako konštrukčný materiál strateného debnenia pre výstavbu rodinných domov,“ dopĺňa Marta Strapková.

Takmer 52 % polystyrénu sa používa vo vonkajšom tepelnoizolačnom systéme na tepelnú izoláciu fasád nových alebo významne obnovovaných budov. Pri konštrukcii domov v energetickom štandarde A0 je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu cca 25 cm. Vďaka nej dochádza k zlepšeniu tepelnoizolačných parametrov budovy a k dosiahnutiu maximálnych úspor energie.

Rodinný dom si človek nestavia na pár rokov, ale na desaťročia. Preto je potrebné zvážiť alternatívy a vybrať si tú vhodnú. „Momentálne expandovaný polystyrén patrí k jednému z najpoužívanejších tepelnoizolačných materiálov, ktorého spotreba za ostatné roky je približne na rovnakej úrovni aj napriek ovplyvneniu stavebného priemyslu v období pandémie,“ dopĺňa Marta Strapková.

Prečo sa rozhodnúť pre expandovaný polystyrén?

Expandovaný polystyrén (EPS) sa vyznačuje skvelými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Nízka hmotnosť ho predurčuje na ľahkú manipuláciu, tá urýchľuje montáž a zároveň nezaťažuje fasádu. Aj napriek nízkej hmotnosti však odoláva náročným klimatickým podmienkam – silnému vetru i dažďu. V porovnaní s inými tepelnoizolačnými materiálmi, vlhkosť nemá vplyv na jeho tepelnoizolačné vlastnosti. EPS je tiež zdravotne bezpečným materiálom, ktorý v interiéri udržiava príjemnú mikroklímu.

Ak bývať, tak udržateľne

EPS je ideálnym riešením pre tepelnú izoláciu budov v štandarde A0 – vďaka technologickému vývoju sa z neho počas rokov stal 100 % recyklovateľný materiál. „Stavebný odpad z EPS možno odniesť na zberný dvor, kde sa vytriedi a následne posunie do recyklačných centier. Recyklácia EPS odpadu šetrí peniaze, energiu a znižuje dopad na životné prostredie. Okrem toho EPS ponúka mimoriadny výkon za výhodnú cenu,“ uzatvára Marta Strapková zo Združenia EPS SR.