Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál. Nenarúša kvalitu vnútorného prostredia stavby, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je 100 % recyklovateľný a je bezpečný pre ľudí a zvieratá.  Viac si prečítajte tu.