Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

Expandovaný polystyrén má všestranné využitie aj v čase pandémie koronavírusu

Počas prebiehajúcej koronavírusovej krízy vyzdvihla Európska asociácia
spracovateľov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj
slovenské Združenie EPS SR, univerzálnosť expandovaného polystyrénu ako
obalového materiálu, ale tiež jeho nepostrádateľnosť v prípade použitia v oblasti
medicíny. Okrem využitia na potravinárske a medicínske účely má EPS široké
uplatnenie aj v stavebníctve pri zatepľovaní budov. Čítajte viac