Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov

Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov

/Bratislava, 21. apríla 2015/– Európska únia sa od roku 2020 chystá významne obmedziť skládkové uchovávanie plastového odpadu. S opatreniami na Slovensku treba začať už dnes, a to najmä v segmente stavebníctva. „Už teraz musíme pripravovať riešenia zamerané na recykláciu alebo energetické využitie použitých plastov, vrátane plastových izolačných materiálov,“ vyzýva Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. (Čítajte viac)